Chwilio llun
Yn ol categori
Yn ol allweddair

Edrychwch yn yr oriel
Naturiaethwyr
lluniau o naturiaethwyr o Gymru a thu hwnt ddoe a heddiw
PLANHIGION
Unrhyw blanhigyn
ANIFAIL
Llun o unrhyw fath o anifail neu gysylltiad ag anifail
CREIGIAU
TYWYDD
Lluniau o unrhyw fath o dywydd gyda chapshiwn yn awgrymu proffwydoliaeth tywydd, llen gwerin tywydd neu ddigwyddiad arbennig - gyda dyddiad os yn bosibl
LLUNIAU
Unrhyw lun camera neu baentiad
Bywyd Cefn Gwlad
Unrhyw lun sydd yn dangos bywyd cefn gwlad, peiriant, giat etc
Enw lle
Unrhyw lun arwydd, enw ar fap, enw ar garreg fedd etc. sydd yn amgylchedd (er fod unrhyw enw lle yn "amgylcheddol" yn ei hanfod ac yn dderbyniol felly.
Artist
Engrhraifft o waith unrhyw artist heddiw neu ers stalwm
ORIEL YR ANFARWOLION
Y Mor
Unrhywbeth sydd yn ymwneud â'r môr

Lluniau bychain yr oriel


berd ar ben wal (brigo)

Lluniau diweddaraf


Mantell Garpiog


Gartref> TYWYDD Rhowch lun i fewn

Sioe sleidiauRhif 248 o 325 Blaenorol    Nesa

Eira Moel Eilio
Eira Moel Eilio 

Dyddiad cyhoeddi : 05-03-2012

Hits : 573

Moel Eilio neu Eilian prynhawn Sul Mawrth 4 2012. Eira wedi disgyn dros nos (hanner nos ymlaen), ond gan fod yna wynt oer o'r goglrdd heddiw, mae'r mynydd wedi aros yn wyn dryw'r dydd. Os y buasai y gwynt o'r de orllewin buasai'r eira ar yr ochr dde (yn y llun) wedi clirio erbyn hyn.
Cyfrannwyd y llun gan Ifor Williams


Llun o eira wedi clirio yn un o fwletinau Llen Natur
Ychwanegwch eich sylw
Eich enw *
Eich sylw *
Enter Code *
Blaenorol    Nesa


Powered by Comdev Photo Gallery