Chwilio llun
Yn ol categori
Yn ol allweddair

Edrychwch yn yr oriel
Naturiaethwyr
lluniau o naturiaethwyr o Gymru a thu hwnt ddoe a heddiw
PLANHIGION
Unrhyw blanhigyn
ANIFAIL
Llun o unrhyw fath o anifail neu gysylltiad ag anifail
CREIGIAU
TYWYDD
Lluniau o unrhyw fath o dywydd gyda chapshiwn yn awgrymu proffwydoliaeth tywydd, llen gwerin tywydd neu ddigwyddiad arbennig - gyda dyddiad os yn bosibl
LLUNIAU
Unrhyw lun camera neu baentiad
Bywyd Cefn Gwlad
Unrhyw lun sydd yn dangos bywyd cefn gwlad, peiriant, giat etc
Enw lle
Unrhyw lun arwydd, enw ar fap, enw ar garreg fedd etc. sydd yn amgylchedd (er fod unrhyw enw lle yn "amgylcheddol" yn ei hanfod ac yn dderbyniol felly.
Artist
Engrhraifft o waith unrhyw artist heddiw neu ers stalwm
ORIEL YR ANFARWOLION
Y Mor
Unrhywbeth sydd yn ymwneud â'r môr

Lluniau bychain yr oriel


Cyw gwydd Canada

Lluniau diweddaraf


Llwydfron


Gartref> TYWYDD Rhowch lun i fewn

Sioe sleidiauRhif 71 o 325 Blaenorol    Nesa

Enfys wen
Enfys wen 

Dyddiad cyhoeddi : 13-04-2015

Hits : 432

Over Easter we’ve been having some hill fog over the Rowen area. My daughter Anna went for a run up the southern flank of Tal y fan on Saturday morning and came across this fog bow and took a couple of shots with her mobile phone. I’ve never seen one before and wondered how commonly they’re observed. According to Wikapedia 'A fog bow is a similar phenomenon to a rainbow; however, as its name suggests, it appears as a bow in fog rather than rain. Because of the very small size of water droplets that cause fog—smaller than 0.05 millimeters (0.0020 in)—the fog bow has only very weak colors, with a red outer edge and bluish inner edge. In many cases when the droplets are very small, fog bows appear white, and are therefore sometimes called white rainbows.’
Cyfrannwyd y llun gan Anna Brandon >> Allan Brandon

Ychwanegwch eich sylw
Eich enw *
Eich sylw *
Enter Code *
Blaenorol    Nesa


Powered by Comdev Photo Gallery