Chwilio llun
Yn ol categori
Yn ol allweddair

Edrychwch yn yr oriel
Naturiaethwyr
lluniau o naturiaethwyr o Gymru a thu hwnt ddoe a heddiw
PLANHIGION
Unrhyw blanhigyn
ANIFAIL
Llun o unrhyw fath o anifail neu gysylltiad ag anifail
CREIGIAU
TYWYDD
Lluniau o unrhyw fath o dywydd gyda chapshiwn yn awgrymu proffwydoliaeth tywydd, llen gwerin tywydd neu ddigwyddiad arbennig - gyda dyddiad os yn bosibl
LLUNIAU
Unrhyw lun camera neu baentiad
Bywyd Cefn Gwlad
Unrhyw lun sydd yn dangos bywyd cefn gwlad, peiriant, giat etc
Enw lle
Unrhyw lun arwydd, enw ar fap, enw ar garreg fedd etc. sydd yn amgylchedd (er fod unrhyw enw lle yn "amgylcheddol" yn ei hanfod ac yn dderbyniol felly.
Artist
Engrhraifft o waith unrhyw artist heddiw neu ers stalwm
ORIEL YR ANFARWOLION
Y Mor
Unrhywbeth sydd yn ymwneud â'r môr

Lluniau bychain yr oriel


coed ar ol storm 21 Mawrth 2013

Lluniau diweddaraf


Coch y Berllan


Gartref> ANIFAIL > Anifail - Ffenoleg (y tymhorau) Rhowch lun i fewn

Sioe sleidiauRhif 2 o 89 Blaenorol    Nesa

Ffesantod Cwm Cynfal 2010
Ffesantod Cwm Cynfal 2010 

Dyddiad cyhoeddi : 10-11-2017

Hits : 30

Maen nhw'n mentro braidd yn dod mor agos at y ty - hyn yn 2010...
Cyfrannwyd y llun gan Luned Meredith

Sylw ymwelwr
Enw'r awdur : lunedmeredith607@btinternet.com
Dyddiad : 11-11-2017
nid Cynfal ond Cynllwyd!


Ychwanegwch eich sylw
Eich enw *
Eich sylw *
Enter Code *
Blaenorol    Nesa


Powered by Comdev Photo Gallery