Chwilio llun
Yn ol categori
Yn ol allweddair

Edrychwch yn yr oriel
Naturiaethwyr
lluniau o naturiaethwyr o Gymru a thu hwnt ddoe a heddiw
PLANHIGION
Unrhyw blanhigyn
ANIFAIL
Llun o unrhyw fath o anifail neu gysylltiad ag anifail
CREIGIAU
TYWYDD
Lluniau o unrhyw fath o dywydd gyda chapshiwn yn awgrymu proffwydoliaeth tywydd, llen gwerin tywydd neu ddigwyddiad arbennig - gyda dyddiad os yn bosibl
LLUNIAU
Unrhyw lun camera neu baentiad
Bywyd Cefn Gwlad
Unrhyw lun sydd yn dangos bywyd cefn gwlad, peiriant, giat etc
Enw lle
Unrhyw lun arwydd, enw ar fap, enw ar garreg fedd etc. sydd yn amgylchedd (er fod unrhyw enw lle yn "amgylcheddol" yn ei hanfod ac yn dderbyniol felly.
Artist
Engrhraifft o waith unrhyw artist heddiw neu ers stalwm
ORIEL YR ANFARWOLION
Y Mor
Unrhywbeth sydd yn ymwneud â'r môr

Lluniau bychain yr oriel


Goleuni'r Gogledd

Lluniau diweddaraf


Mantell Garpiog


Gartref> Y Mor Rhowch lun i fewn

Sioe sleidiauRhif 11 o 28 Blaenorol    Nesa

Flying Foam ddoe a heddiw
Flying Foam ddoe a heddiw 

Dyddiad cyhoeddi : 21-06-2015

Hits : 439

Mae hanes y Flying Foam yn cael ei thaflu ar y tywod ym Mhen Morfa, Llandudno yn ystod storm ar yr 21ain o Ionawr 1936 wedi ei gofnodi'n barod yn yr Oriel.
Cyfrannwyd y llun gan Gareth Pritchard


Daeth y llun cyntaf i'm sylw yn ddiweddar drwy garedigrwydd Debbie Warham (o Ships Timbers) yn dangos y Flying Foam mewn porthladd tua 1930. Bu Grwp Hanes Deganwy yn ymweld a gweddillion y llong ar draeth Pen Morfa, ar y 18fed o Fehefin, 2015, a gwelir rhai o'r aelodau ar yr hwlc ac o'i chwmpas. Mae'n rhyfeddol fel ag y mae llanw a thrai, yn ogystal a stormydd yn gallu newid yn sylweddol yr hyn sydd i'w weld o'r hen long.
Ychwanegwch eich sylw
Eich enw *
Eich sylw *
Enter Code *
Blaenorol    Nesa


Powered by Comdev Photo Gallery