Chwilio llun
Yn ol categori
Yn ol allweddair

Edrychwch yn yr oriel
Naturiaethwyr
lluniau o naturiaethwyr o Gymru a thu hwnt ddoe a heddiw
PLANHIGION
Unrhyw blanhigyn
ANIFAIL
Llun o unrhyw fath o anifail neu gysylltiad ag anifail
CREIGIAU
TYWYDD
Lluniau o unrhyw fath o dywydd gyda chapshiwn yn awgrymu proffwydoliaeth tywydd, llen gwerin tywydd neu ddigwyddiad arbennig - gyda dyddiad os yn bosibl
LLUNIAU
Unrhyw lun camera neu baentiad
Bywyd Cefn Gwlad
Unrhyw lun sydd yn dangos bywyd cefn gwlad, peiriant, giat etc
Enw lle
Unrhyw lun arwydd, enw ar fap, enw ar garreg fedd etc. sydd yn amgylchedd (er fod unrhyw enw lle yn "amgylcheddol" yn ei hanfod ac yn dderbyniol felly.
Artist
Engrhraifft o waith unrhyw artist heddiw neu ers stalwm
ORIEL YR ANFARWOLION
Y Mor
Unrhywbeth sydd yn ymwneud â'r môr

Lluniau bychain yr oriel


machlud haul

Lluniau diweddaraf


Mantell Garpiog


Gartref> ORIEL YR ANFARWOLION Rhowch lun i fewn

Sioe sleidiauRhif 1 o 33 Nesa

Gabriel Quéré
Gabriel Quéré 

Dyddiad cyhoeddi : 15-05-2016

Hits : 401

Cyfaill o Lydaw,ffotograffydd a chyfrannwr cyson i Llen Natur. Bu farw yn Landerne 2015. Mae'r llun yn ei ddangos yn y Vallée de Saints ar ymweliad efeillio Caernarfon-Landerne yn 2014 (?)
Cyfrannwyd y llun gan Duncan Brown

Ychwanegwch eich sylw
Eich enw *
Eich sylw *
Enter Code *
Nesa


Powered by Comdev Photo Gallery