Chwilio llun
Yn ol categori
Yn ol allweddair

Edrychwch yn yr oriel
Naturiaethwyr
lluniau o naturiaethwyr o Gymru a thu hwnt ddoe a heddiw
PLANHIGION
Unrhyw blanhigyn
ANIFAIL
Llun o unrhyw fath o anifail neu gysylltiad ag anifail
CREIGIAU
TYWYDD
Lluniau o unrhyw fath o dywydd gyda chapshiwn yn awgrymu proffwydoliaeth tywydd, llen gwerin tywydd neu ddigwyddiad arbennig - gyda dyddiad os yn bosibl
LLUNIAU
Unrhyw lun camera neu baentiad
Bywyd Cefn Gwlad
Unrhyw lun sydd yn dangos bywyd cefn gwlad, peiriant, giat etc
Enw lle
Unrhyw lun arwydd, enw ar fap, enw ar garreg fedd etc. sydd yn amgylchedd (er fod unrhyw enw lle yn "amgylcheddol" yn ei hanfod ac yn dderbyniol felly.
Artist
Engrhraifft o waith unrhyw artist heddiw neu ers stalwm
ORIEL YR ANFARWOLION
Y Mor
Unrhywbeth sydd yn ymwneud â'r môr

Lluniau bychain yr oriel


Barmouth Estuaryx2

Lluniau diweddaraf


Llwydfron


Gartref> Bywyd Cefn Gwlad Rhowch lun i fewn

Sioe sleidiauRhif 69 o 439 Blaenorol    Nesa

Geirlyfr
Geirlyfr 

Dyddiad cyhoeddi : 13-08-2015

Hits : 489

Ddim yn sicr 'mod i wedi rhoi'r llun yma yn y categori iawn . . .
Liciwn i wybod beth yw'r llyfr - ai Geirlyfr Thomas Jones 'Mwythig? Y tudalennau cyntaf ar goll. Difyr iawn beth bynnag.
Cyfrannwyd y llun gan Luned Meredith

Sylw ymwelwr
Enw'r awdur : Luned Meredith
Dyddiad : 04-09-2015
Cadarnhawyd mai geirlyfr Thomas Jones yw hwn, sef Y Gymraeg yn ei Disgleirdeb. Mae'n debyg mai argraffiad 1777 yw hwn.


Ychwanegwch eich sylw
Eich enw *
Eich sylw *
Enter Code *
Blaenorol    Nesa


Powered by Comdev Photo Gallery