Chwilio llun
Yn ol categori
Yn ol allweddair

Edrychwch yn yr oriel
Naturiaethwyr
lluniau o naturiaethwyr o Gymru a thu hwnt ddoe a heddiw
PLANHIGION
Unrhyw blanhigyn
ANIFAIL
Llun o unrhyw fath o anifail neu gysylltiad ag anifail
CREIGIAU
TYWYDD
Lluniau o unrhyw fath o dywydd gyda chapshiwn yn awgrymu proffwydoliaeth tywydd, llen gwerin tywydd neu ddigwyddiad arbennig - gyda dyddiad os yn bosibl
LLUNIAU
Unrhyw lun camera neu baentiad
Bywyd Cefn Gwlad
Unrhyw lun sydd yn dangos bywyd cefn gwlad, peiriant, giat etc
Enw lle
Unrhyw lun arwydd, enw ar fap, enw ar garreg fedd etc. sydd yn amgylchedd (er fod unrhyw enw lle yn "amgylcheddol" yn ei hanfod ac yn dderbyniol felly.
Artist
Engrhraifft o waith unrhyw artist heddiw neu ers stalwm
ORIEL YR ANFARWOLION
Y Mor
Unrhywbeth sydd yn ymwneud â'r môr

Lluniau bychain yr oriel


Pwy Pia

Lluniau diweddaraf


Mantell Garpiog


Gartref> PLANHIGION > Ffwng Rhowch lun i fewn

Sioe sleidiauRhif 1 o 281 Nesa

Gingroen
Gingroen  

Dyddiad cyhoeddi : 19-02-2018

Hits : 209

'Common Stinkhorn' Mehefin 14, 2017. Mi wnes i ei arogli yn bell cyn fy mod i wedi ei weld.Yn ganol yr coed mewn planwydd coed Pin yn Llanhearn. Roedd yn diddorol gweld yr holl pryfaid a oedd yn amlwg wedi ei swyno gan yr drewdod yn casglu arno.
Cyfrannwyd y llun gan Walter Hanks (FB)

Ychwanegwch eich sylw
Eich enw *
Eich sylw *
Enter Code *
Nesa


Powered by Comdev Photo Gallery