Chwilio llun
Yn ol categori
Yn ol allweddair

Edrychwch yn yr oriel
Naturiaethwyr
lluniau o naturiaethwyr o Gymru a thu hwnt ddoe a heddiw
PLANHIGION
Unrhyw blanhigyn
ANIFAIL
Llun o unrhyw fath o anifail neu gysylltiad ag anifail
CREIGIAU
TYWYDD
Lluniau o unrhyw fath o dywydd gyda chapshiwn yn awgrymu proffwydoliaeth tywydd, llen gwerin tywydd neu ddigwyddiad arbennig - gyda dyddiad os yn bosibl
LLUNIAU
Unrhyw lun camera neu baentiad
Bywyd Cefn Gwlad
Unrhyw lun sydd yn dangos bywyd cefn gwlad, peiriant, giat etc
Enw lle
Unrhyw lun arwydd, enw ar fap, enw ar garreg fedd etc. sydd yn amgylchedd (er fod unrhyw enw lle yn "amgylcheddol" yn ei hanfod ac yn dderbyniol felly.
Artist
Engrhraifft o waith unrhyw artist heddiw neu ers stalwm
ORIEL YR ANFARWOLION
Y Mor
Unrhywbeth sydd yn ymwneud â'r môr

Lluniau bychain yr oriel


mosaig bran goesgoch

Lluniau diweddaraf


Mantell Garpiog


Gartref> TYWYDD Rhowch lun i fewn

Sioe sleidiauRhif 212 o 325 Blaenorol    Nesa

Glaw Blaenau Ffestiniog a'r cyffiniau
Glaw Blaenau Ffestiniog a'r cyffiniau 

Dyddiad cyhoeddi : 26-01-2013

Hits : 362

"Taflen Cydmarol o ddisgyniad y glaw yn Ffestiniog a rhannau eraill o ogledd Cymru, am amryw flynyddoedd [1865-1880]" data GJ Williams (o Hanes Plwyf Ffestiniog 1882)
Cyfrannwyd y llun gan DB

Sylw ymwelwr
Enw'r awdur : Steffan ab Owain
Dyddiad : 27-01-2013
Rwyf yn credu mai E.P.Jones, Blaen-y-ddol a gasglodd yr wybodaeth. Efallai bod y gwreiddiol ymhlith papurau'r stad - er nad ydynt ymhlith rhai Tanymanod /Blaenddol yn LLGC. Steff


Ychwanegwch eich sylw
Eich enw *
Eich sylw *
Enter Code *
Blaenorol    Nesa


Powered by Comdev Photo Gallery