Chwilio llun
Yn ol categori
Yn ol allweddair

Edrychwch yn yr oriel
Naturiaethwyr
lluniau o naturiaethwyr o Gymru a thu hwnt ddoe a heddiw
PLANHIGION
Unrhyw blanhigyn
ANIFAIL
Llun o unrhyw fath o anifail neu gysylltiad ag anifail
CREIGIAU
TYWYDD
Lluniau o unrhyw fath o dywydd gyda chapshiwn yn awgrymu proffwydoliaeth tywydd, llen gwerin tywydd neu ddigwyddiad arbennig - gyda dyddiad os yn bosibl
LLUNIAU
Unrhyw lun camera neu baentiad
Bywyd Cefn Gwlad
Unrhyw lun sydd yn dangos bywyd cefn gwlad, peiriant, giat etc
Enw lle
Unrhyw lun arwydd, enw ar fap, enw ar garreg fedd etc. sydd yn amgylchedd (er fod unrhyw enw lle yn "amgylcheddol" yn ei hanfod ac yn dderbyniol felly.
Artist
Engrhraifft o waith unrhyw artist heddiw neu ers stalwm
ORIEL YR ANFARWOLION
Y Mor
Unrhywbeth sydd yn ymwneud â'r môr

Lluniau bychain yr oriel


gwyfyn arian y drain

Lluniau diweddaraf


Mantell Garpiog


Gartref> TYWYDD Rhowch lun i fewn

Sioe sleidiauRhif 75 o 325 Blaenorol    Nesa

Golau'r diffyg yn ei anterth
Golau'r diffyg yn ei anterth 

Dyddiad cyhoeddi : 23-03-2015

Hits : 323

dyma'r golau YN ANTERTH y diffyg. Wedi cadw noethiad y camra yr un fath ar 'manual' felly diffyg golau yn creu llun tywyll.
Hwn yn ddehonliad tecach o'r golau ar ol gosod Atuo Levels yn Photoshop ar y llun. Y ddau lun wedi cael yr union yn un driniaeth
Cyfrannwyd y llun gan Ifor Williams

Ychwanegwch eich sylw
Eich enw *
Eich sylw *
Enter Code *
Blaenorol    Nesa


Powered by Comdev Photo Gallery