Chwilio llun
Yn ol categori
Yn ol allweddair

Edrychwch yn yr oriel
Naturiaethwyr
lluniau o naturiaethwyr o Gymru a thu hwnt ddoe a heddiw
PLANHIGION
Unrhyw blanhigyn
ANIFAIL
Llun o unrhyw fath o anifail neu gysylltiad ag anifail
CREIGIAU
TYWYDD
Lluniau o unrhyw fath o dywydd gyda chapshiwn yn awgrymu proffwydoliaeth tywydd, llen gwerin tywydd neu ddigwyddiad arbennig - gyda dyddiad os yn bosibl
LLUNIAU
Unrhyw lun camera neu baentiad
Bywyd Cefn Gwlad
Unrhyw lun sydd yn dangos bywyd cefn gwlad, peiriant, giat etc
Enw lle
Unrhyw lun arwydd, enw ar fap, enw ar garreg fedd etc. sydd yn amgylchedd (er fod unrhyw enw lle yn "amgylcheddol" yn ei hanfod ac yn dderbyniol felly.
Artist
Engrhraifft o waith unrhyw artist heddiw neu ers stalwm
ORIEL YR ANFARWOLION
Y Mor
Unrhywbeth sydd yn ymwneud â'r môr

Lluniau bychain yr oriel


Canwio ar yr Artro

Lluniau diweddaraf


Mantell Garpiog


Gartref> LLUNIAU Rhowch lun i fewn

Sioe sleidiauRhif 4 o 49 Blaenorol    Nesa

Grifft Llyffant
Grifft Llyffant 

Dyddiad cyhoeddi : 10-02-2014

Hits : 715

Gwelodd Gwyn y grifft mewn hen Ffynnon ar ein tir yr wythnos diwethaf,ond heb gael tywydd i gael llun tan bora ma.
Mae yn gynt o lawer nac arfer yma,gobeithio mai arwydd da yw hyn
Cyfrannwyd y llun gan Netta Pritchard

Sylw ymwelwr
Enw'r awdur : Netta Pritchard
Dyddiad : 12-02-2014
Gwelais y Grifft Llyffant mewn hen Ffynnon yn Ty'n Y Mynydd Lon Rhiw Mynytho. LL537SN. Mae'n siwr fod y Llyffant yn gwybod na fuasai''r Ffynnon ddim yn rhewi. Fel rheol bydd hi'n ddiwedd Chwefror pan fyddwn yn gweld grifft cyntar flwyddyn. Tybed pa arwydd yw hyn.

Enw'r awdur : Golygydd
Dyddiad : 10-02-2014
Lle yn union Netta, ardal de Llŷn? DB


Ychwanegwch eich sylw
Eich enw *
Eich sylw *
Enter Code *
Blaenorol    Nesa


Powered by Comdev Photo Gallery