Chwilio llun
Yn ol categori
Yn ol allweddair

Edrychwch yn yr oriel
Naturiaethwyr
lluniau o naturiaethwyr o Gymru a thu hwnt ddoe a heddiw
PLANHIGION
Unrhyw blanhigyn
ANIFAIL
Llun o unrhyw fath o anifail neu gysylltiad ag anifail
CREIGIAU
TYWYDD
Lluniau o unrhyw fath o dywydd gyda chapshiwn yn awgrymu proffwydoliaeth tywydd, llen gwerin tywydd neu ddigwyddiad arbennig - gyda dyddiad os yn bosibl
LLUNIAU
Unrhyw lun camera neu baentiad
Bywyd Cefn Gwlad
Unrhyw lun sydd yn dangos bywyd cefn gwlad, peiriant, giat etc
Enw lle
Unrhyw lun arwydd, enw ar fap, enw ar garreg fedd etc. sydd yn amgylchedd (er fod unrhyw enw lle yn "amgylcheddol" yn ei hanfod ac yn dderbyniol felly.
Artist
Engrhraifft o waith unrhyw artist heddiw neu ers stalwm
ORIEL YR ANFARWOLION
Y Mor
Unrhywbeth sydd yn ymwneud â'r môr

Lluniau bychain yr oriel


Traeth Porth Neigwl

Lluniau diweddaraf


Llwydfron


Gartref> ANIFAIL Rhowch lun i fewn

Sioe sleidiauRhif 184 o 641 Blaenorol    Nesa

Gwahadden arian
Gwahadden arian 

Dyddiad cyhoeddi : 13-04-2015

Hits : 321

Daeth cyfaill ifanc sy'n waddotwr brwd acw heddiw a dwy wahadden yn ei boced. Mae wedi dal rhai gwynion ar adegau ond dyma un o liw arian (a'r du arferol). A oes esboniad i'r lliw arian? Dyma atodi llun camera a dynnais i gofnodi'r achlysur.


Cyfrannwyd y llun gan Dai Thorne

Sylw ymwelwr
Enw'r awdur : Dai Thorne
Dyddiad : 13-04-2015
Enw'r gwaddotwr yw: Seirian Harris. Daliwyd y wahadden ar dir ferm Undergrove, Maesycrugiau, ddydd Gwener. Mae ei gyfaill Jac wedi dal un arian hefyd yn ddiweddar ac wedi ei anfon i'w stwffio!


Ychwanegwch eich sylw
Eich enw *
Eich sylw *
Enter Code *
Blaenorol    Nesa


Powered by Comdev Photo Gallery