Chwilio llun
Yn ol categori
Yn ol allweddair

Edrychwch yn yr oriel
Naturiaethwyr
lluniau o naturiaethwyr o Gymru a thu hwnt ddoe a heddiw
PLANHIGION
Unrhyw blanhigyn
ANIFAIL
Llun o unrhyw fath o anifail neu gysylltiad ag anifail
CREIGIAU
TYWYDD
Lluniau o unrhyw fath o dywydd gyda chapshiwn yn awgrymu proffwydoliaeth tywydd, llen gwerin tywydd neu ddigwyddiad arbennig - gyda dyddiad os yn bosibl
LLUNIAU
Unrhyw lun camera neu baentiad
Bywyd Cefn Gwlad
Unrhyw lun sydd yn dangos bywyd cefn gwlad, peiriant, giat etc
Enw lle
Unrhyw lun arwydd, enw ar fap, enw ar garreg fedd etc. sydd yn amgylchedd (er fod unrhyw enw lle yn "amgylcheddol" yn ei hanfod ac yn dderbyniol felly.
Artist
Engrhraifft o waith unrhyw artist heddiw neu ers stalwm
ORIEL YR ANFARWOLION
Y Mor
Unrhywbeth sydd yn ymwneud â'r môr

Lluniau bychain yr oriel


gwyfyn: teigr bach

Lluniau diweddaraf


Mantell Garpiog


Gartref> ANIFAIL Rhowch lun i fewn

Sioe sleidiauRhif 150 o 641 Blaenorol    Nesa

Gwalchwyfyn hofran
Gwalchwyfyn hofran 

Dyddiad cyhoeddi : 09-08-2015

Hits : 376

Gwalchwyfyn hofran
Macroglossum stellatarum
Hummingbird hawkmoth

Cynllwyd, Meirionnydd Awst 8 2015
Cyfrannwyd y llun gan Luned Meredith


Gyda chamera araf yn anffodus . . .
Sylw ymwelwr
Enw'r awdur : Luned Meredith
Dyddiad : 11-08-2015
I nodi'r lleoliad;
SH 903 266
Cwm Cynllwyd, Llanuwchllyn
O gwmpas 1000'

Ie, lafant o flaen y ty.

Enw'r awdur : Golygydd (DB)
Dyddiad : 10-08-2015
Cawsom drafodaeth brwd wrth enwi'r gwalchwyfyn hwn. GWALCHWYFYN HOFRAN yw'r cynnig amlwg (cymharer CADAIR SIGLO, CWCH RHWYFO ayb.). Ar boen bod yn bedantig, gweithred y sawl sydd ynddynt y'r siglo a'r rhwyfo - nid symudiad ohono ei hun, fel yn yr achos hwn. Felly penderfynnwyd mai proses gynhenid i'r pryf yw'r hofren, a phenderfynnwyd ar GWALCHWYFYN HOFROL - y gwalchwyfyn sydd yn HOFRAN, nid CAEL ei "hofro".

Enw'r awdur : DB
Dyddiad : 09-08-2015
A lafant yn yr ardd?


Ychwanegwch eich sylw
Eich enw *
Eich sylw *
Enter Code *
Blaenorol    Nesa


Powered by Comdev Photo Gallery