Chwilio llun
Yn ol categori
Yn ol allweddair

Edrychwch yn yr oriel
Naturiaethwyr
lluniau o naturiaethwyr o Gymru a thu hwnt ddoe a heddiw
PLANHIGION
Unrhyw blanhigyn
ANIFAIL
Llun o unrhyw fath o anifail neu gysylltiad ag anifail
CREIGIAU
TYWYDD
Lluniau o unrhyw fath o dywydd gyda chapshiwn yn awgrymu proffwydoliaeth tywydd, llen gwerin tywydd neu ddigwyddiad arbennig - gyda dyddiad os yn bosibl
LLUNIAU
Unrhyw lun camera neu baentiad
Bywyd Cefn Gwlad
Unrhyw lun sydd yn dangos bywyd cefn gwlad, peiriant, giat etc
Enw lle
Unrhyw lun arwydd, enw ar fap, enw ar garreg fedd etc. sydd yn amgylchedd (er fod unrhyw enw lle yn "amgylcheddol" yn ei hanfod ac yn dderbyniol felly.
Artist
Engrhraifft o waith unrhyw artist heddiw neu ers stalwm
ORIEL YR ANFARWOLION
Y Mor
Unrhywbeth sydd yn ymwneud â'r môr

Lluniau bychain yr oriel


Siglen Lwyd

Lluniau diweddaraf


Mantell Garpiog


Gartref> ANIFAIL > pryf (chwe choes) Rhowch lun i fewn

Sioe sleidiauRhif 90 o 1032 Blaenorol    Nesa

Gwas Neidr Mudol
Gwas Neidr Mudol 

Dyddiad cyhoeddi : 24-10-2015

Hits : 536

Gwas neidr mudol, Gwarchodfa Natur Rhuddlan, Hydref 2, 2015.
Cyfeirnod grid: SJ 019777
Cyfrannwyd y llun gan Eifion Griffiths

Sylw ymwelwr
Enw'r awdur : Allan Brandon
Dyddiad : 12-11-2015
The so-called Migrant Hawker (Aeshna mixta) first appeared as a migrant species in southern and eastern England in the 20th Century where it soon became a common resident. It was known as the Scarce Migrant before then (so much for vernacular names). It began to spread north and north-westwards as a result, it is thought, of a warming climate. It didn’t appear (at least get recorded) in North Wales until the late 1990s when it rapidly spread across the region as a breeding species in many suitable lowland ponds and lakes. Therefore the name Migrant Hawker dates from a time when it wasn’t even recorded from North Wales. It is now common in our coastal lowlands and may even be tolerant of brackish conditions. In England breeding populations are thought to be augmented annually by new migrants from mainland Europe but it is not known if these migrants reach here so that in North Wales the proportion of native to migrant individuals seen in the flight season is unknown. It is one of our rather late emergent species and can be seen in some numbers in late August and early September. There should be no reason why migrants, if present, would be different from those natively bred individuals as mixing of the gene pools would occur annually. The bias towards photos taken in NE Wales reflects the distribution of your contributors rather than distribution of the species.
Allan BrandonYchwanegwch eich sylw
Eich enw *
Eich sylw *
Enter Code *
Blaenorol    Nesa


Powered by Comdev Photo Gallery