Chwilio llun
Yn ol categori
Yn ol allweddair

Edrychwch yn yr oriel
Naturiaethwyr
lluniau o naturiaethwyr o Gymru a thu hwnt ddoe a heddiw
PLANHIGION
Unrhyw blanhigyn
ANIFAIL
Llun o unrhyw fath o anifail neu gysylltiad ag anifail
CREIGIAU
TYWYDD
Lluniau o unrhyw fath o dywydd gyda chapshiwn yn awgrymu proffwydoliaeth tywydd, llen gwerin tywydd neu ddigwyddiad arbennig - gyda dyddiad os yn bosibl
LLUNIAU
Unrhyw lun camera neu baentiad
Bywyd Cefn Gwlad
Unrhyw lun sydd yn dangos bywyd cefn gwlad, peiriant, giat etc
Enw lle
Unrhyw lun arwydd, enw ar fap, enw ar garreg fedd etc. sydd yn amgylchedd (er fod unrhyw enw lle yn "amgylcheddol" yn ei hanfod ac yn dderbyniol felly.
Artist
Engrhraifft o waith unrhyw artist heddiw neu ers stalwm
ORIEL YR ANFARWOLION
Y Mor
Unrhywbeth sydd yn ymwneud â'r môr

Lluniau bychain yr oriel


Aderyn y to neu GOLFEN

Lluniau diweddaraf


Llwydfron


Gartref> PLANHIGION > Planhigion - Bwyd a diod Rhowch lun i fewn

Sioe sleidiauRhif 36 o 65 Blaenorol    Nesa

Gwinllan Dyffryn Nantlle
Gwinllan Dyffryn Nantlle 

Dyddiad cyhoeddi : 05-12-2008

Hits : 1078

Tynnwyd yn 2008. Menter leol yn sgil cynhesu'r ddaear

Cyfrannwyd y llun gan Duncan Brown

Sylw ymwelwr
Enw'r awdur : Ifor Williams
Dyddiad : 07-07-2009
Mae hon ar y chwith cyn dod i mewn i Dalysarn o Benygroes

Enw'r awdur : Gwyn Williams
Dyddiad : 06-12-2008
Ymhle yn Nyffryn Nantlle mae'r winllan hon ?
Dwi'n adnabod siap y Garn yn y cefndir.


Ychwanegwch eich sylw
Eich enw *
Eich sylw *
Enter Code *
Blaenorol    Nesa


Powered by Comdev Photo Gallery