Chwilio llun
Yn ol categori
Yn ol allweddair

Edrychwch yn yr oriel
Naturiaethwyr
lluniau o naturiaethwyr o Gymru a thu hwnt ddoe a heddiw
PLANHIGION
Unrhyw blanhigyn
ANIFAIL
Llun o unrhyw fath o anifail neu gysylltiad ag anifail
CREIGIAU
TYWYDD
Lluniau o unrhyw fath o dywydd gyda chapshiwn yn awgrymu proffwydoliaeth tywydd, llen gwerin tywydd neu ddigwyddiad arbennig - gyda dyddiad os yn bosibl
LLUNIAU
Unrhyw lun camera neu baentiad
Bywyd Cefn Gwlad
Unrhyw lun sydd yn dangos bywyd cefn gwlad, peiriant, giat etc
Enw lle
Unrhyw lun arwydd, enw ar fap, enw ar garreg fedd etc. sydd yn amgylchedd (er fod unrhyw enw lle yn "amgylcheddol" yn ei hanfod ac yn dderbyniol felly.
Artist
Engrhraifft o waith unrhyw artist heddiw neu ers stalwm
ORIEL YR ANFARWOLION
Y Mor
Unrhywbeth sydd yn ymwneud â'r môr

Lluniau bychain yr oriel


Y lleuad , iau a gwener

Lluniau diweddaraf


Mantell Garpiog


Gartref> Artist Rhowch lun i fewn

Sioe sleidiauRhif 9 o 14 Blaenorol    Nesa

Gwobr Eisteddfod Dimbych 2013 2il Stondin orau ar y maes
Gwobr Eisteddfod Dimbych 2013 2il Stondin orau ar y maes 

Dyddiad cyhoeddi : 13-08-2013

Hits : 758

Dyma lun o beth a gafwyd yn wobr ar lwyfan yr Eisteddfod Genedlaethol Dimbych ar cyffiniau 2013 am yr ail stondin orau ar y maes. Oxfam oedd cyntaf. Nid yn unig golwg y stondin oedd yn bwysig ond y wybodaeth roeddem wedi ei roi allan i'r cyhoedd a'r Ieuenctid. Hefyd y croeso roedd y beirniaid anhysbus wedi ei gael wrth ymweld a ni.
Unwaith o'r blaen y daeth stondin y Gymdeithas yn ail i Merched y Wawr pryd hyny yn Penybont ar Ogwr 1998 ond nid oedd dim i'w gael i ddangos hyny pryd hyny.
Cyfrannwyd y llun gan Tom Jones

Sylw ymwelwr
Enw'r awdur : Tom
Dyddiad : 18-08-2013
Dimbach da ni wedi ddeud rioed felly rhyw hen habit ydi o.
Roeddwn yn meddwl fod yn amlwg mae CYMDEITHAS RDWARD LLWYD OEDD YN AIL.

Enw'r awdur : gareth eto
Dyddiad : 15-08-2013
Ydi 'Dinbych' wedi newid enw?

Enw'r awdur : Gareth
Dyddiad : 15-08-2013
Pam na ddywedwch chi pa gymdeithas!

Enw'r awdur : Elinor Roberts
Dyddiad : 13-08-2013
Gwelais syndod ar wyneb y Cadeirydd yn derbyn y wobr ar lwyfan y Brifwyl.
Teimlwn yn eithriadol falch drosto a thros y Gymdeithas.Gwych iawn.


Ychwanegwch eich sylw
Eich enw *
Eich sylw *
Enter Code *
Blaenorol    Nesa


Powered by Comdev Photo Gallery