Chwilio llun
Yn ol categori
Yn ol allweddair

Edrychwch yn yr oriel
Naturiaethwyr
lluniau o naturiaethwyr o Gymru a thu hwnt ddoe a heddiw
PLANHIGION
Unrhyw blanhigyn
ANIFAIL
Llun o unrhyw fath o anifail neu gysylltiad ag anifail
CREIGIAU
TYWYDD
Lluniau o unrhyw fath o dywydd gyda chapshiwn yn awgrymu proffwydoliaeth tywydd, llen gwerin tywydd neu ddigwyddiad arbennig - gyda dyddiad os yn bosibl
LLUNIAU
Unrhyw lun camera neu baentiad
Bywyd Cefn Gwlad
Unrhyw lun sydd yn dangos bywyd cefn gwlad, peiriant, giat etc
Enw lle
Unrhyw lun arwydd, enw ar fap, enw ar garreg fedd etc. sydd yn amgylchedd (er fod unrhyw enw lle yn "amgylcheddol" yn ei hanfod ac yn dderbyniol felly.
Artist
Engrhraifft o waith unrhyw artist heddiw neu ers stalwm
ORIEL YR ANFARWOLION
Y Mor
Unrhywbeth sydd yn ymwneud â'r môr

Lluniau bychain yr oriel


Boletus edulis

Lluniau diweddaraf


Llwydfron


Gartref> PLANHIGION > Planhigion - Cynefin Rhowch lun i fewn

Sioe sleidiauRhif 5 o 105 Blaenorol    Nesa

Hocyswydden Llangwyfan
Hocyswydden Llangwyfan 

Dyddiad cyhoeddi : 08-10-2015

Hits : 296

Mewn ateb i'r cwestiwn "Ydi hocyswydd Hilda Murrell (gweler isod) yno o hyd tybed?" (DB), Dyma WTW...

Ydi, Tad ! O flaen bydai Penrhyn Du. Cafodd y ty - sydd wedi ei anfarwoli mewn lluniau gan Kyffin William - ei chwalu i'r llawr rhyw fore gan Stad Bodorgan.

Spens - fel y galwai pobl Berffro fo (Spencer Hughes) - fuo'n dal y tir am flynyddoedd.. Roedd yn hoffi a mwynhau y bywyd gwyllt o'i gwmpas - yn cynnwys yr Hocyswydden. Pan fu farw, gosodwyd torch bach o floda (plastig) wrth adfeilion y ty (gweler y llun). Yn y cefnir, wrth y bydai, gweler y Hocwedden.


Cyfrannwyd y llun gan Wil Williams


29 September 1961: A wild wind raging. We went to Aberffraw to see the island-church at Llangwyfan. We looked over the bay and decided to stay on the mainland and went down the lane by the Tree-mallow instead. My three plants had increased to something like a dozen, and that spread both up and down the lane. I noticed they alwaysgrow where they have good shelter from the West wind..... Dyddiadur Hilda Murrell
Ychwanegwch eich sylw
Eich enw *
Eich sylw *
Enter Code *
Blaenorol    Nesa


Powered by Comdev Photo Gallery