Chwilio llun
Yn ol categori
Yn ol allweddair

Edrychwch yn yr oriel
Naturiaethwyr
lluniau o naturiaethwyr o Gymru a thu hwnt ddoe a heddiw
PLANHIGION
Unrhyw blanhigyn
ANIFAIL
Llun o unrhyw fath o anifail neu gysylltiad ag anifail
CREIGIAU
TYWYDD
Lluniau o unrhyw fath o dywydd gyda chapshiwn yn awgrymu proffwydoliaeth tywydd, llen gwerin tywydd neu ddigwyddiad arbennig - gyda dyddiad os yn bosibl
LLUNIAU
Unrhyw lun camera neu baentiad
Bywyd Cefn Gwlad
Unrhyw lun sydd yn dangos bywyd cefn gwlad, peiriant, giat etc
Enw lle
Unrhyw lun arwydd, enw ar fap, enw ar garreg fedd etc. sydd yn amgylchedd (er fod unrhyw enw lle yn "amgylcheddol" yn ei hanfod ac yn dderbyniol felly.
Artist
Engrhraifft o waith unrhyw artist heddiw neu ers stalwm
ORIEL YR ANFARWOLION
Y Mor
Unrhywbeth sydd yn ymwneud â'r môr

Lluniau bychain yr oriel


Tinwen y Garn

Lluniau diweddaraf


Mantell Garpiog


Gartref> Y Mor Rhowch lun i fewn

Sioe sleidiauRhif 22 o 28 Blaenorol    Nesa

Llygredd Porth Neigwl
Llygredd Porth Neigwl 

Dyddiad cyhoeddi : 27-02-2014

Hits : 808

Pethau wedi eu golchi ar y traeth ym Mhorth Neigwl 24 Chwefror 2014. llawer o gaeadau poteli plastig ym mhobman.
Cyfrannwyd y llun gan ifor Williams

Sylw ymwelwr
Enw'r awdur : x
Dyddiad : 28-02-2014
http://www.bbc.co.uk/news/uk-wales-south-west-wales-26364738

Pam nad yw'r cymdeithasau eraill yn mynd ati i wneud hyn yn hytrach na cherdded?


Ychwanegwch eich sylw
Eich enw *
Eich sylw *
Enter Code *
Blaenorol    Nesa


Powered by Comdev Photo Gallery