Chwilio llun
Yn ol categori
Yn ol allweddair

Edrychwch yn yr oriel
Naturiaethwyr
lluniau o naturiaethwyr o Gymru a thu hwnt ddoe a heddiw
PLANHIGION
Unrhyw blanhigyn
ANIFAIL
Llun o unrhyw fath o anifail neu gysylltiad ag anifail
CREIGIAU
TYWYDD
Lluniau o unrhyw fath o dywydd gyda chapshiwn yn awgrymu proffwydoliaeth tywydd, llen gwerin tywydd neu ddigwyddiad arbennig - gyda dyddiad os yn bosibl
LLUNIAU
Unrhyw lun camera neu baentiad
Bywyd Cefn Gwlad
Unrhyw lun sydd yn dangos bywyd cefn gwlad, peiriant, giat etc
Enw lle
Unrhyw lun arwydd, enw ar fap, enw ar garreg fedd etc. sydd yn amgylchedd (er fod unrhyw enw lle yn "amgylcheddol" yn ei hanfod ac yn dderbyniol felly.
Artist
Engrhraifft o waith unrhyw artist heddiw neu ers stalwm
ORIEL YR ANFARWOLION
Y Mor
Unrhywbeth sydd yn ymwneud â'r môr

Lluniau bychain yr oriel


siani flewog

Lluniau diweddaraf


Llwydfron


Gartref> LLUNIAU Rhowch lun i fewn

Sioe sleidiauRhif 8 o 49 Blaenorol    Nesa

Llyn Dywarchen
Llyn Dywarchen 

Dyddiad cyhoeddi : 06-03-2013

Hits : 698

Meddwl efallai bod hyn o ddiddordeb..ffrind i mi o Gaernarfon yw Menai-mae John ei gwr yn ymddiddori mewn hen luniau fel finna. felly dyma ateb i'r llun anfonais o Lyn y Dywarchen. Pur debyg mai olion Y Foty neu Llwyn y Forwyn yw'r Murddun.
Cyfrannwyd y llun gan Elinor Roberts

Sylw ymwelwr
Enw'r awdur : Menai > Elinor
Dyddiad : 06-03-2013
...dyma hen lun o lyn Dywarchen a baentwyd gan y Parch John Parker yn 1823... wedi ei gael or Llyfrgell Genedlaethol Aberystwyth. Ochor arall ir llyn mae y ty sydd yn y llun, mae'r oelion yna o hyd. Menai


Ychwanegwch eich sylw
Eich enw *
Eich sylw *
Enter Code *
Blaenorol    Nesa


Powered by Comdev Photo Gallery