Chwilio llun
Yn ol categori
Yn ol allweddair

Edrychwch yn yr oriel
Naturiaethwyr
lluniau o naturiaethwyr o Gymru a thu hwnt ddoe a heddiw
PLANHIGION
Unrhyw blanhigyn
ANIFAIL
Llun o unrhyw fath o anifail neu gysylltiad ag anifail
CREIGIAU
TYWYDD
Lluniau o unrhyw fath o dywydd gyda chapshiwn yn awgrymu proffwydoliaeth tywydd, llen gwerin tywydd neu ddigwyddiad arbennig - gyda dyddiad os yn bosibl
LLUNIAU
Unrhyw lun camera neu baentiad
Bywyd Cefn Gwlad
Unrhyw lun sydd yn dangos bywyd cefn gwlad, peiriant, giat etc
Enw lle
Unrhyw lun arwydd, enw ar fap, enw ar garreg fedd etc. sydd yn amgylchedd (er fod unrhyw enw lle yn "amgylcheddol" yn ei hanfod ac yn dderbyniol felly.
Artist
Engrhraifft o waith unrhyw artist heddiw neu ers stalwm
ORIEL YR ANFARWOLION
Y Mor
Unrhywbeth sydd yn ymwneud â'r môr

Lluniau bychain yr oriel


mursen fawr goch

Lluniau diweddaraf


Mantell Garpiog


Gartref> Y Mor Rhowch lun i fewn

Sioe sleidiauRhif 28 o 28 Blaenorol

Map o Draeth Bach ac ati
Map o Draeth Bach ac ati 

Dyddiad cyhoeddi : 08-06-2012

Hits : 649

Dyma fap tua 1841 o draeth bach Porthmadog, yn cynnwys Ynys Gifftan. Sylwch hefyd ar y "race course" ar Forfa Harlech.

Cyfrannwyd y llun gan Ifor Williams


Ia, Ffridd Rasus ydi enw lleol ar y cwrs rashio hyd heddiw. Yno mae incinerator mawr i ddelio efo sbwriel sir Feirionnydd wedi ei leoli. Roedd hwn yn yr 80au cynnar pan gafodd ei adeiladu yn "state of th art". Erbyn hyn, yn y byd o ailgylchu mae'n hynod o hen ffashiwn!  DB
Ychwanegwch eich sylw
Eich enw *
Eich sylw *
Enter Code *
Blaenorol


Powered by Comdev Photo Gallery