Chwilio llun
Yn ol categori
Yn ol allweddair

Edrychwch yn yr oriel
Naturiaethwyr
lluniau o naturiaethwyr o Gymru a thu hwnt ddoe a heddiw
PLANHIGION
Unrhyw blanhigyn
ANIFAIL
Llun o unrhyw fath o anifail neu gysylltiad ag anifail
CREIGIAU
TYWYDD
Lluniau o unrhyw fath o dywydd gyda chapshiwn yn awgrymu proffwydoliaeth tywydd, llen gwerin tywydd neu ddigwyddiad arbennig - gyda dyddiad os yn bosibl
LLUNIAU
Unrhyw lun camera neu baentiad
Bywyd Cefn Gwlad
Unrhyw lun sydd yn dangos bywyd cefn gwlad, peiriant, giat etc
Enw lle
Unrhyw lun arwydd, enw ar fap, enw ar garreg fedd etc. sydd yn amgylchedd (er fod unrhyw enw lle yn "amgylcheddol" yn ei hanfod ac yn dderbyniol felly.
Artist
Engrhraifft o waith unrhyw artist heddiw neu ers stalwm
ORIEL YR ANFARWOLION
Y Mor
Unrhywbeth sydd yn ymwneud â'r môr

Lluniau bychain yr oriel


1799 Brychan y gaeaf

Lluniau diweddaraf


Mantell Garpiog


Gartref> ANIFAIL Rhowch lun i fewn

Sioe sleidiauRhif 147 o 641 Blaenorol    Nesa

Marmotiad, Pyreneau,Sbaen
Marmotiad, Pyreneau,Sbaen 

Dyddiad cyhoeddi : 11-08-2015

Hits : 316

Llun 1.7.15 ar Sierra de Liena, Provincia de Huesca, tro gynta rydw I weld y fath ymddigiad mewn 30 mlynedd. O bosib rhyw fath o gymdeithasu yn hytrach na brwydro neu baru. Tua 6000 tr. uwchben y mor.
Cyfrannwyd y llun gan Bernard Gillespie


Cafwyd y marmot ei gyflwyno i'r Pyreneau yn Ffrainc o 1950 ymlaen. Nodyn cynta yn Sbaen (Huesca) yn 1962. Yn arfer rhwng 6000 - 8000 tr. Haws I glwyed eu chwiban rhybudd na weld.
Ychwanegwch eich sylw
Eich enw *
Eich sylw *
Enter Code *
Blaenorol    Nesa


Powered by Comdev Photo Gallery