Chwilio llun
Yn ol categori
Yn ol allweddair

Edrychwch yn yr oriel
Naturiaethwyr
lluniau o naturiaethwyr o Gymru a thu hwnt ddoe a heddiw
PLANHIGION
Unrhyw blanhigyn
ANIFAIL
Llun o unrhyw fath o anifail neu gysylltiad ag anifail
CREIGIAU
TYWYDD
Lluniau o unrhyw fath o dywydd gyda chapshiwn yn awgrymu proffwydoliaeth tywydd, llen gwerin tywydd neu ddigwyddiad arbennig - gyda dyddiad os yn bosibl
LLUNIAU
Unrhyw lun camera neu baentiad
Bywyd Cefn Gwlad
Unrhyw lun sydd yn dangos bywyd cefn gwlad, peiriant, giat etc
Enw lle
Unrhyw lun arwydd, enw ar fap, enw ar garreg fedd etc. sydd yn amgylchedd (er fod unrhyw enw lle yn "amgylcheddol" yn ei hanfod ac yn dderbyniol felly.
Artist
Engrhraifft o waith unrhyw artist heddiw neu ers stalwm
ORIEL YR ANFARWOLION
Y Mor
Unrhywbeth sydd yn ymwneud â'r môr

Lluniau bychain yr oriel


Awyr cyn Glaw

Lluniau diweddaraf


Mantell Garpiog


Gartref> ANIFAIL > Anifail - Defnydd Rhowch lun i fewn

Sioe sleidiauRhif 6 o 10 Blaenorol    Nesa

Melin geffyl uwchlaw y Bermo
Melin geffyl uwchlaw y Bermo 

Dyddiad cyhoeddi : 06-03-2011

Hits : 759

Melin geffyl mewn fferm uwchlaw y Bermo.
Cyfrannwyd y llun gan Arfona Jones


Mae'r math yma o felin yn brin iawn erbyn heddiw. Ceffyl neu ferlen fyddai yn troi hon. Byddai shafft o bren trwy'r rhan uchaf ac i'r shaft hyny y byddair ceffyl yn cael ei rwymo.
Ychwanegwch eich sylw
Eich enw *
Eich sylw *
Enter Code *
Blaenorol    Nesa


Powered by Comdev Photo Gallery