Chwilio llun
Yn ol categori
Yn ol allweddair

Edrychwch yn yr oriel
Naturiaethwyr
lluniau o naturiaethwyr o Gymru a thu hwnt ddoe a heddiw
PLANHIGION
Unrhyw blanhigyn
ANIFAIL
Llun o unrhyw fath o anifail neu gysylltiad ag anifail
CREIGIAU
TYWYDD
Lluniau o unrhyw fath o dywydd gyda chapshiwn yn awgrymu proffwydoliaeth tywydd, llen gwerin tywydd neu ddigwyddiad arbennig - gyda dyddiad os yn bosibl
LLUNIAU
Unrhyw lun camera neu baentiad
Bywyd Cefn Gwlad
Unrhyw lun sydd yn dangos bywyd cefn gwlad, peiriant, giat etc
Enw lle
Unrhyw lun arwydd, enw ar fap, enw ar garreg fedd etc. sydd yn amgylchedd (er fod unrhyw enw lle yn "amgylcheddol" yn ei hanfod ac yn dderbyniol felly.
Artist
Engrhraifft o waith unrhyw artist heddiw neu ers stalwm
ORIEL YR ANFARWOLION
Y Mor
Unrhywbeth sydd yn ymwneud â'r môr

Lluniau bychain yr oriel


llwylys y mor Denmarc

Lluniau diweddaraf


Mantell Garpiog


Gartref> ANIFAIL > Anifail - adnabod yr anifeiliaid Rhowch lun i fewn

Sioe sleidiauRhif 605 o 634 Blaenorol    Nesa

Morfil Asgellog Llwyd
Morfil Asgellog Llwyd  

Dyddiad cyhoeddi : 25-04-2009

Hits : 963

Morfil Asgellog Llwyd (Fin Whale) dynnais i yng Ngahnnol Bay of Biscay yn Awst 2006. Rhain y'w cetacean mawr(2il fwya ar ol y glas) mwy niferys yn y bae ac mi welsom ni ddegau ohonynt. Hefo dipyn o ddychymyg mi alli di weld fod yr anifael newydd "chwythu" gyda'r golofn niwlog i weld jest i'r chwith o'r anifael

Cyfrannwyd y llun gan Rhys Jones

Ychwanegwch eich sylw
Eich enw *
Eich sylw *
Enter Code *
Blaenorol    Nesa


Powered by Comdev Photo Gallery