Chwilio llun
Yn ol categori
Yn ol allweddair

Edrychwch yn yr oriel
Naturiaethwyr
lluniau o naturiaethwyr o Gymru a thu hwnt ddoe a heddiw
PLANHIGION
Unrhyw blanhigyn
ANIFAIL
Llun o unrhyw fath o anifail neu gysylltiad ag anifail
CREIGIAU
TYWYDD
Lluniau o unrhyw fath o dywydd gyda chapshiwn yn awgrymu proffwydoliaeth tywydd, llen gwerin tywydd neu ddigwyddiad arbennig - gyda dyddiad os yn bosibl
LLUNIAU
Unrhyw lun camera neu baentiad
Bywyd Cefn Gwlad
Unrhyw lun sydd yn dangos bywyd cefn gwlad, peiriant, giat etc
Enw lle
Unrhyw lun arwydd, enw ar fap, enw ar garreg fedd etc. sydd yn amgylchedd (er fod unrhyw enw lle yn "amgylcheddol" yn ei hanfod ac yn dderbyniol felly.
Artist
Engrhraifft o waith unrhyw artist heddiw neu ers stalwm
ORIEL YR ANFARWOLION
Y Mor
Unrhywbeth sydd yn ymwneud â'r môr

Lluniau bychain yr oriel


wiwer goch

Lluniau diweddaraf


Mantell Garpiog


Gartref> LLUNIAU Rhowch lun i fewn

Sioe sleidiauRhif 9 o 49 Blaenorol    Nesa

Mynyddfawr o'r Waunfawr
Mynyddfawr o'r Waunfawr 

Dyddiad cyhoeddi : 02-03-2013

Hits : 706

Ysgythriad o Mynyddfawr o'r Waunfawr ar ochrau dyffryn Gwyrfai a wnaethpwyd yn y 18g. (Diolch i Antur Waunfawr)
Cyfrannwyd y llun gan DB

Sylw ymwelwr
Enw'r awdur : Duncan Brown
Dyddiad : 02-03-2013
Mae lluniau yn gallu amlygu canfyddiad pobl yr oes o'r blaen. Mae'r ysgythriad hon yn dangos Mynyddfawr (uwchben Llyn Cwellyn) fel y'i gwelwyd yn yr 18g. Yn ddiweddarach daeth yn Elephant Mountain ac yna Mynydd 'Reliffant yng Nghymraeg llafar yr ardal, a dyna'i enw yn y Waunfawr o hyd. Mae'r llun fodd bynnag yn awgrymu'n weddol gryf i mi nad oedd unrhyw eliffant yng nghefn meddwl yr artist pan dynnodd y llun. Mae'r mynydd go iawn yn debycach i eliffant nag ydy'r llun ac yn codi'r cwestiwn felly, pryd daeth anifeiliaid egsotic fel eliffantod yn gyfarwydd i bobl?Ychwanegwch eich sylw
Eich enw *
Eich sylw *
Enter Code *
Blaenorol    Nesa


Powered by Comdev Photo Gallery