Chwilio llun
Yn ol categori
Yn ol allweddair

Edrychwch yn yr oriel
Naturiaethwyr
lluniau o naturiaethwyr o Gymru a thu hwnt ddoe a heddiw
PLANHIGION
Unrhyw blanhigyn
ANIFAIL
Llun o unrhyw fath o anifail neu gysylltiad ag anifail
CREIGIAU
TYWYDD
Lluniau o unrhyw fath o dywydd gyda chapshiwn yn awgrymu proffwydoliaeth tywydd, llen gwerin tywydd neu ddigwyddiad arbennig - gyda dyddiad os yn bosibl
LLUNIAU
Unrhyw lun camera neu baentiad
Bywyd Cefn Gwlad
Unrhyw lun sydd yn dangos bywyd cefn gwlad, peiriant, giat etc
Enw lle
Unrhyw lun arwydd, enw ar fap, enw ar garreg fedd etc. sydd yn amgylchedd (er fod unrhyw enw lle yn "amgylcheddol" yn ei hanfod ac yn dderbyniol felly.
Artist
Engrhraifft o waith unrhyw artist heddiw neu ers stalwm
ORIEL YR ANFARWOLION
Y Mor
Unrhywbeth sydd yn ymwneud â'r môr

Lluniau bychain yr oriel


Titw Mawr

Lluniau diweddaraf


Mantell Garpiog


Gartref> CREIGIAU Rhowch lun i fewn

Sioe sleidiauRhif 7 o 54 Blaenorol    Nesa

Naddu yn y Wal
Naddu yn y Wal 

Dyddiad cyhoeddi : 30-01-2015

Hits : 492

Llun allan o Canrif y Chwarelwr gan Emyr Jones yw hwn- hanes Chwarel Dinorwig.
Cyfrannwyd y llun gan Gareth Pritchard


Naddu hefo'r 'gyllall bach' mae'r chwarelwr yma. mae'n eistedd ar y 'drafel' - y droed chwith ymlaen a'r grawen yn gorffwys ar ei lin - ar y 'carpad lin'. Mae'n gwisgo 'barclod sach' er mwyn arbed ei ddillad. Wrth ei ochr mae'r 'pric mesur' mewn man cyfleus ger ei law dde.
Ychwanegwch eich sylw
Eich enw *
Eich sylw *
Enter Code *
Blaenorol    Nesa


Powered by Comdev Photo Gallery