Chwilio llun
Yn ol categori
Yn ol allweddair

Edrychwch yn yr oriel
Naturiaethwyr
lluniau o naturiaethwyr o Gymru a thu hwnt ddoe a heddiw
PLANHIGION
Unrhyw blanhigyn
ANIFAIL
Llun o unrhyw fath o anifail neu gysylltiad ag anifail
CREIGIAU
TYWYDD
Lluniau o unrhyw fath o dywydd gyda chapshiwn yn awgrymu proffwydoliaeth tywydd, llen gwerin tywydd neu ddigwyddiad arbennig - gyda dyddiad os yn bosibl
LLUNIAU
Unrhyw lun camera neu baentiad
Bywyd Cefn Gwlad
Unrhyw lun sydd yn dangos bywyd cefn gwlad, peiriant, giat etc
Enw lle
Unrhyw lun arwydd, enw ar fap, enw ar garreg fedd etc. sydd yn amgylchedd (er fod unrhyw enw lle yn "amgylcheddol" yn ei hanfod ac yn dderbyniol felly.
Artist
Engrhraifft o waith unrhyw artist heddiw neu ers stalwm
ORIEL YR ANFARWOLION
Y Mor
Unrhywbeth sydd yn ymwneud â'r môr

Lluniau bychain yr oriel


Marchantia polymorpha

Lluniau diweddaraf


Mantell Garpiog


Gartref> TYWYDD Rhowch lun i fewn

Sioe sleidiauRhif 140 o 325 Blaenorol    Nesa

Ol effaith y llanw mawr 3 Ionawr 14
Ol effaith y llanw mawr 3 Ionawr 14 

Dyddiad cyhoeddi : 04-01-2014

Hits : 346

Olion y llanw mawr Ionawr 3 2014 ar draeth Y Foryd. Mae'r gwymon beth bellter o'r traeth. Mae'r traeth ble mae'r chevron yn y cefndir. (Dwr ar y lens wedi amharu ar y llun)

Llanw 5.8 medr, ac hyrddiad gwynt uchaf 39mya o'r de-de orllewin
Cyfrannwyd y llun gan Ifor Williams

Ychwanegwch eich sylw
Eich enw *
Eich sylw *
Enter Code *
Blaenorol    Nesa


Powered by Comdev Photo Gallery