Chwilio llun
Yn ol categori
Yn ol allweddair

Edrychwch yn yr oriel
Naturiaethwyr
lluniau o naturiaethwyr o Gymru a thu hwnt ddoe a heddiw
PLANHIGION
Unrhyw blanhigyn
ANIFAIL
Llun o unrhyw fath o anifail neu gysylltiad ag anifail
CREIGIAU
TYWYDD
Lluniau o unrhyw fath o dywydd gyda chapshiwn yn awgrymu proffwydoliaeth tywydd, llen gwerin tywydd neu ddigwyddiad arbennig - gyda dyddiad os yn bosibl
LLUNIAU
Unrhyw lun camera neu baentiad
Bywyd Cefn Gwlad
Unrhyw lun sydd yn dangos bywyd cefn gwlad, peiriant, giat etc
Enw lle
Unrhyw lun arwydd, enw ar fap, enw ar garreg fedd etc. sydd yn amgylchedd (er fod unrhyw enw lle yn "amgylcheddol" yn ei hanfod ac yn dderbyniol felly.
Artist
Engrhraifft o waith unrhyw artist heddiw neu ers stalwm
ORIEL YR ANFARWOLION
Y Mor
Unrhywbeth sydd yn ymwneud â'r môr

Lluniau bychain yr oriel


mursen fawr goch

Lluniau diweddaraf


Mantell Garpiog


Gartref> Y Mor Rhowch lun i fewn

Sioe sleidiauRhif 6 o 28 Blaenorol    Nesa

Pa gragen yw hon
Pa gragen yw hon 

Dyddiad cyhoeddi : 15-03-2016

Hits : 454

Daeth na hogyn bach a hon i'r ysgol i ddangos 14/3/16.
Roedd wedi ei chael ar draeth Morfa Nefyn ddoe.
Cyfrannwyd y llun gan Netta


Mae yn mesur 3-4 modfedd o hyd,nid wyf wedi gweld un ar draeth erioed,
Sylw ymwelwr
Enw'r awdur : Netta
Dyddiad : 18-03-2016
Diolch am y wybodaeth yma Sion Roberts

Enw'r awdur : sion roberts
Dyddiad : 17-03-2016
Turritella communis yw'r enw gwyddonol. Turritella = twr (tower). Mae sawl enw cyffredin Cymraeg:
cragen daradr
goriad mo^r
cragen sgriw
cragen agor.
Ceir ar draethau tywodlyd.


Ychwanegwch eich sylw
Eich enw *
Eich sylw *
Enter Code *
Blaenorol    Nesa


Powered by Comdev Photo Gallery