Chwilio llun
Yn ol categori
Yn ol allweddair

Edrychwch yn yr oriel
Naturiaethwyr
lluniau o naturiaethwyr o Gymru a thu hwnt ddoe a heddiw
PLANHIGION
Unrhyw blanhigyn
ANIFAIL
Llun o unrhyw fath o anifail neu gysylltiad ag anifail
CREIGIAU
TYWYDD
Lluniau o unrhyw fath o dywydd gyda chapshiwn yn awgrymu proffwydoliaeth tywydd, llen gwerin tywydd neu ddigwyddiad arbennig - gyda dyddiad os yn bosibl
LLUNIAU
Unrhyw lun camera neu baentiad
Bywyd Cefn Gwlad
Unrhyw lun sydd yn dangos bywyd cefn gwlad, peiriant, giat etc
Enw lle
Unrhyw lun arwydd, enw ar fap, enw ar garreg fedd etc. sydd yn amgylchedd (er fod unrhyw enw lle yn "amgylcheddol" yn ei hanfod ac yn dderbyniol felly.
Artist
Engrhraifft o waith unrhyw artist heddiw neu ers stalwm
ORIEL YR ANFARWOLION
Y Mor
Unrhywbeth sydd yn ymwneud â'r môr

Lluniau bychain yr oriel


môr-wenoliaid mawr

Lluniau diweddaraf


Mantell Garpiog


Gartref> TYWYDD > mathau o dywydd Rhowch lun i fewn

Sioe sleidiauRhif 32 o 110 Blaenorol    Nesa

Pam rydym yn cwyno ei bod hi'n oer yma?
Pam rydym yn cwyno ei bod hi'n oer yma? 

Dyddiad cyhoeddi : 18-12-2012

Hits : 448

Llun o arwydd ffordd yn ninas Alamaty Kasakstan ar y 13 o Ragfyr 2012. Sylwch pa mor beryg yw'r tywyd yma!!

Dyma sylw gan bobl lleol
Yma yn Almaty -20 ac rydym yn rhewi, ac yn Astana -41
Dal ar ...

Wedi cyrraedd y bore yma gan Astana i Almaty. Argraff bod yn y gwanwyn o'i gymharu â Almaty i Astana. Mae 2 funud ar y stryd i oroesi. Rhew a gwynt llosgi ysgyfaint.
Cyfrannwyd y llun gan Ifor Williams drwy law G. Ismankulova

Ychwanegwch eich sylw
Eich enw *
Eich sylw *
Enter Code *
Blaenorol    Nesa


Powered by Comdev Photo Gallery