Chwilio llun
Yn ol categori
Yn ol allweddair

Edrychwch yn yr oriel
Naturiaethwyr
lluniau o naturiaethwyr o Gymru a thu hwnt ddoe a heddiw
PLANHIGION
Unrhyw blanhigyn
ANIFAIL
Llun o unrhyw fath o anifail neu gysylltiad ag anifail
CREIGIAU
TYWYDD
Lluniau o unrhyw fath o dywydd gyda chapshiwn yn awgrymu proffwydoliaeth tywydd, llen gwerin tywydd neu ddigwyddiad arbennig - gyda dyddiad os yn bosibl
LLUNIAU
Unrhyw lun camera neu baentiad
Bywyd Cefn Gwlad
Unrhyw lun sydd yn dangos bywyd cefn gwlad, peiriant, giat etc
Enw lle
Unrhyw lun arwydd, enw ar fap, enw ar garreg fedd etc. sydd yn amgylchedd (er fod unrhyw enw lle yn "amgylcheddol" yn ei hanfod ac yn dderbyniol felly.
Artist
Engrhraifft o waith unrhyw artist heddiw neu ers stalwm
ORIEL YR ANFARWOLION
Y Mor
Unrhywbeth sydd yn ymwneud â'r môr

Lluniau bychain yr oriel


Eithin

Lluniau diweddaraf


Mantell Garpiog


Gartref> PLANHIGION > Ffwng Rhowch lun i fewn

Sioe sleidiauRhif 9 o 281 Blaenorol    Nesa

Parc Dudley 1
Parc Dudley 1 

Dyddiad cyhoeddi : 02-10-2017

Hits : 159

Helfa ffwng ym Mharc Dudkey 1 Hydref 2017
Cyfrannwyd y llun gan Brenda Jones

Sylw ymwelwr
Enw'r awdur : Iwan Roberts
Dyddiad : 07-10-2017
Nid yr esiampl delfrydol i adnabod y rhywogaeth, ond mae un nodwedd o'r ffwng yn y llun sydd efallai yn rhoi syniad, sef y ffordd mae ymyl y cap yn mewdroi. Mae lliw goleuach y goes ac awgrym o gleisio ar y tagellau sydd yn weddill hefyd yn gliwiau mai Paxillus involvulatus /cantel mewndro brown /brown roll-rim sydd yma. Ffwng cyffredin iawn mewn coedlannau collddail, yn enwedig gyda bedw, a gweundir tywodlyd. Gwenwynig iawn. Dim ond awgrym 'rwyn gynnig yma - yn absenoldeb cynnigion eraill -digon parod i gael fy nghywiro.


Ychwanegwch eich sylw
Eich enw *
Eich sylw *
Enter Code *
Blaenorol    Nesa


Powered by Comdev Photo Gallery