Chwilio llun
Yn ol categori
Yn ol allweddair

Edrychwch yn yr oriel
Naturiaethwyr
lluniau o naturiaethwyr o Gymru a thu hwnt ddoe a heddiw
PLANHIGION
Unrhyw blanhigyn
ANIFAIL
Llun o unrhyw fath o anifail neu gysylltiad ag anifail
CREIGIAU
TYWYDD
Lluniau o unrhyw fath o dywydd gyda chapshiwn yn awgrymu proffwydoliaeth tywydd, llen gwerin tywydd neu ddigwyddiad arbennig - gyda dyddiad os yn bosibl
LLUNIAU
Unrhyw lun camera neu baentiad
Bywyd Cefn Gwlad
Unrhyw lun sydd yn dangos bywyd cefn gwlad, peiriant, giat etc
Enw lle
Unrhyw lun arwydd, enw ar fap, enw ar garreg fedd etc. sydd yn amgylchedd (er fod unrhyw enw lle yn "amgylcheddol" yn ei hanfod ac yn dderbyniol felly.
Artist
Engrhraifft o waith unrhyw artist heddiw neu ers stalwm
ORIEL YR ANFARWOLION
Y Mor
Unrhywbeth sydd yn ymwneud â'r môr

Lluniau bychain yr oriel


Chwydd deilen, leaf gall

Lluniau diweddaraf


Mantell Garpiog


Gartref> Enw lle Rhowch lun i fewn

Sioe sleidiauRhif 5 o 38 Blaenorol    Nesa

Pedol y Berwyn
Pedol y Berwyn 

Dyddiad cyhoeddi : 29-09-2014

Hits : 626

Bum yma penwythnos y Gyhadledd 2014.
Pedol y Berwyn lle mae dwr yn cael ei droi o'r afon Ddyfrdwy i Gamlas Llangollen.
12 Miliwn galwyn y dydd yn cael ei dynu allan o'r Ddyfrdwy i'r Gamlas.
Cyfrannwyd y llun gan Tom Jones

Ychwanegwch eich sylw
Eich enw *
Eich sylw *
Enter Code *
Blaenorol    Nesa


Powered by Comdev Photo Gallery