Chwilio llun
Yn ol categori
Yn ol allweddair

Edrychwch yn yr oriel
Naturiaethwyr
lluniau o naturiaethwyr o Gymru a thu hwnt ddoe a heddiw
PLANHIGION
Unrhyw blanhigyn
ANIFAIL
Llun o unrhyw fath o anifail neu gysylltiad ag anifail
CREIGIAU
TYWYDD
Lluniau o unrhyw fath o dywydd gyda chapshiwn yn awgrymu proffwydoliaeth tywydd, llen gwerin tywydd neu ddigwyddiad arbennig - gyda dyddiad os yn bosibl
LLUNIAU
Unrhyw lun camera neu baentiad
Bywyd Cefn Gwlad
Unrhyw lun sydd yn dangos bywyd cefn gwlad, peiriant, giat etc
Enw lle
Unrhyw lun arwydd, enw ar fap, enw ar garreg fedd etc. sydd yn amgylchedd (er fod unrhyw enw lle yn "amgylcheddol" yn ei hanfod ac yn dderbyniol felly.
Artist
Engrhraifft o waith unrhyw artist heddiw neu ers stalwm
ORIEL YR ANFARWOLION
Y Mor
Unrhywbeth sydd yn ymwneud â'r môr

Lluniau bychain yr oriel


Nyth Pecwn, gwenyn meirch

Lluniau diweddaraf


Llwydfron


Gartref> LLUNIAU Rhowch lun i fewn

Sioe sleidiauRhif 2 o 49 Blaenorol    Nesa

Pen Sychnant 1890-1900
Pen Sychnant 1890-1900 

Dyddiad cyhoeddi : 19-10-2014

Hits : 527

Un o nifer o luniau dyddiedig 1890-1900 a gyhoeddwyd gan Llyfrgell y Cyngres, UDA, yn y Caernarfon & Denbigh Herald, Hydref 2014
Cyfrannwyd y llun gan C & D>> DB

Sylw ymwelwr
Enw'r awdur : Gol.
Dyddiad : 20-10-2014
Gwyliwch Bwletin Rhagfyr- neu chwilio yn yr Oriel am SYCHNANT Gol.]

Enw'r awdur : Tom
Dyddiad : 20-10-2014
Beth am lun o un man heddiw.


Ychwanegwch eich sylw
Eich enw *
Eich sylw *
Enter Code *
Blaenorol    Nesa


Powered by Comdev Photo Gallery