Chwilio llun
Yn ol categori
Yn ol allweddair

Edrychwch yn yr oriel
Naturiaethwyr
lluniau o naturiaethwyr o Gymru a thu hwnt ddoe a heddiw
PLANHIGION
Unrhyw blanhigyn
ANIFAIL
Llun o unrhyw fath o anifail neu gysylltiad ag anifail
CREIGIAU
TYWYDD
Lluniau o unrhyw fath o dywydd gyda chapshiwn yn awgrymu proffwydoliaeth tywydd, llen gwerin tywydd neu ddigwyddiad arbennig - gyda dyddiad os yn bosibl
LLUNIAU
Unrhyw lun camera neu baentiad
Bywyd Cefn Gwlad
Unrhyw lun sydd yn dangos bywyd cefn gwlad, peiriant, giat etc
Enw lle
Unrhyw lun arwydd, enw ar fap, enw ar garreg fedd etc. sydd yn amgylchedd (er fod unrhyw enw lle yn "amgylcheddol" yn ei hanfod ac yn dderbyniol felly.
Artist
Engrhraifft o waith unrhyw artist heddiw neu ers stalwm
ORIEL YR ANFARWOLION
Y Mor
Unrhywbeth sydd yn ymwneud â'r môr

Lluniau bychain yr oriel


Copor Bach

Lluniau diweddaraf


Mewn blwch tylluan wen, Sir Fon


Gartref> Y Mor Rhowch lun i fewn

Sioe sleidiauRhif 3 o 28 Blaenorol    Nesa

Porth Dyniewaid
Porth Dyniewaid 

Dyddiad cyhoeddi : 10-06-2016

Hits : 307

Bae bychan ger Trwyn y Fuwch, ardal Bae Penrhyn, Llandudno, yw Porth Dyniewaid.
Mae'r enw'n ddiddorol ac mae sawl sillafiad gwahanol a dau ystyr.
Buwch ifanc rhwng blwydd a dyflwydd,neu fustach yw un ystyr.
Mae'r llall, sef morlo ifanc yn gwneud mwy o synnwyr.
Cyfrannwyd y llun gan Gareth Pritchard


Na, ni welais unrhyw forlo ar yr 8fed o Fehefin, 2016, wrth dynnu'r llun. Ond, 'roedd nifer o Fulfrain (neu Bilidowcars, Llanciau Llandudno) yn sychu'i hadenydd gerllaw (llun isaf). Yn anffodus, yr enw Saesneg ar y bae sy'n cael ei ddefnyddio ran amlaf -'Angel Bay'! 'Roedd yr angylion yn brin iawn y diwrnod hwnnw!
Ychwanegwch eich sylw
Eich enw *
Eich sylw *
Enter Code *
Blaenorol    Nesa


Powered by Comdev Photo Gallery