Chwilio llun
Yn ol categori
Yn ol allweddair

Edrychwch yn yr oriel
Naturiaethwyr
lluniau o naturiaethwyr o Gymru a thu hwnt ddoe a heddiw
PLANHIGION
Unrhyw blanhigyn
ANIFAIL
Llun o unrhyw fath o anifail neu gysylltiad ag anifail
CREIGIAU
TYWYDD
Lluniau o unrhyw fath o dywydd gyda chapshiwn yn awgrymu proffwydoliaeth tywydd, llen gwerin tywydd neu ddigwyddiad arbennig - gyda dyddiad os yn bosibl
LLUNIAU
Unrhyw lun camera neu baentiad
Bywyd Cefn Gwlad
Unrhyw lun sydd yn dangos bywyd cefn gwlad, peiriant, giat etc
Enw lle
Unrhyw lun arwydd, enw ar fap, enw ar garreg fedd etc. sydd yn amgylchedd (er fod unrhyw enw lle yn "amgylcheddol" yn ei hanfod ac yn dderbyniol felly.
Artist
Engrhraifft o waith unrhyw artist heddiw neu ers stalwm
ORIEL YR ANFARWOLION
Y Mor
Unrhywbeth sydd yn ymwneud â'r môr

Lluniau bychain yr oriel


tegeirian llydanwyrdd

Lluniau diweddaraf


Mantell Garpiog


Gartref> ANIFAIL > coryn neu gopyn Rhowch lun i fewn

Sioe sleidiauRhif 13 o 33 Blaenorol    Nesa

Pry cop ger y Greigddu
Pry cop ger y Greigddu 

Dyddiad cyhoeddi : 12-06-2013

Hits : 931

Dyma bry cop yng nghanol ei we yn y twyni tywod ger y Greigddu, Cricieth.

7 Mehefin 2013
Cyfrannwyd y llun gan Gwyn Williams

Sylw ymwelwr
Enw'r awdur : Richard Gallon
Dyddiad : 15-06-2013
Yes a very good record, last observed in that 10km square back in 1988 (Llyn Ystumllyn) by the Welsh Peatland Invertebrate Survey.


Enw'r awdur : Richard Gallon
Dyddiad : 13-06-2013
It's an immature male Agelena labyrinthica (the Labyrinth Spider).
It has an interesting coastal distribution in Wales:

http://srs.britishspiders.org.uk/portal.php/p/Summary/s/Agelena+labyrinthica
Ychwanegwch eich sylw
Eich enw *
Eich sylw *
Enter Code *
Blaenorol    Nesa


Powered by Comdev Photo Gallery