Chwilio llun
Yn ol categori
Yn ol allweddair

Edrychwch yn yr oriel
Naturiaethwyr
lluniau o naturiaethwyr o Gymru a thu hwnt ddoe a heddiw
PLANHIGION
Unrhyw blanhigyn
ANIFAIL
Llun o unrhyw fath o anifail neu gysylltiad ag anifail
CREIGIAU
TYWYDD
Lluniau o unrhyw fath o dywydd gyda chapshiwn yn awgrymu proffwydoliaeth tywydd, llen gwerin tywydd neu ddigwyddiad arbennig - gyda dyddiad os yn bosibl
LLUNIAU
Unrhyw lun camera neu baentiad
Bywyd Cefn Gwlad
Unrhyw lun sydd yn dangos bywyd cefn gwlad, peiriant, giat etc
Enw lle
Unrhyw lun arwydd, enw ar fap, enw ar garreg fedd etc. sydd yn amgylchedd (er fod unrhyw enw lle yn "amgylcheddol" yn ei hanfod ac yn dderbyniol felly.
Artist
Engrhraifft o waith unrhyw artist heddiw neu ers stalwm
ORIEL YR ANFARWOLION
Y Mor
Unrhywbeth sydd yn ymwneud â'r môr

Lluniau bychain yr oriel


llyn Dinas a llyn Gwynant

Lluniau diweddaraf


Mantell Garpiog


Gartref> TYWYDD > mathau o dywydd Rhowch lun i fewn

Sioe sleidiauRhif 11 o 110 Blaenorol    Nesa

Rhew ar ffenes y car - diwedd Ebrill
Rhew ar ffenes y car - diwedd Ebrill 

Dyddiad cyhoeddi : 27-04-2015

Hits : 386

Rhew ar ffenestri'r car - 26 Ebrill 2015. Noson glir, a'r gwynt yn dod o'r gogledd.
Cyfrannwyd y llun gan Gwyn Williams

Sylw ymwelwr
Enw'r awdur : HHJ
Dyddiad : 28-04-2015
This morning (27 April) the minimum air temperature dropped to -1.6C at 6am and grass minimum was -6.0C (lowest min I've ever recorded at Waunfawr so late in spring, and the latest air frost except for the -0.5C on May 5th 1996). And there was a sleet shower at 5pm on Sat. 25th April.


Ychwanegwch eich sylw
Eich enw *
Eich sylw *
Enter Code *
Blaenorol    Nesa


Powered by Comdev Photo Gallery