Chwilio llun
Yn ol categori
Yn ol allweddair

Edrychwch yn yr oriel
Naturiaethwyr
lluniau o naturiaethwyr o Gymru a thu hwnt ddoe a heddiw
PLANHIGION
Unrhyw blanhigyn
ANIFAIL
Llun o unrhyw fath o anifail neu gysylltiad ag anifail
CREIGIAU
TYWYDD
Lluniau o unrhyw fath o dywydd gyda chapshiwn yn awgrymu proffwydoliaeth tywydd, llen gwerin tywydd neu ddigwyddiad arbennig - gyda dyddiad os yn bosibl
LLUNIAU
Unrhyw lun camera neu baentiad
Bywyd Cefn Gwlad
Unrhyw lun sydd yn dangos bywyd cefn gwlad, peiriant, giat etc
Enw lle
Unrhyw lun arwydd, enw ar fap, enw ar garreg fedd etc. sydd yn amgylchedd (er fod unrhyw enw lle yn "amgylcheddol" yn ei hanfod ac yn dderbyniol felly.
Artist
Engrhraifft o waith unrhyw artist heddiw neu ers stalwm
ORIEL YR ANFARWOLION
Y Mor
Unrhywbeth sydd yn ymwneud â'r môr

Lluniau bychain yr oriel


Cydyn gwelw

Lluniau diweddaraf


Mantell Garpiog


Gartref> PLANHIGION > Planhigion - Llenyddiaeth Rhowch lun i fewn

Sioe sleidiauRhif 1 o 9 Nesa

Sider Anne  Daucus carota
Sider Anne Daucus carota 

Dyddiad cyhoeddi : 22-06-2015

Hits : 344

moron gwyllt yn tyfu 19 Mehefin 2015 ym Mhorthdinllaen. Mae'r smotyn yn y canol yn rhoi yr enw Queen Anne's Lace yn yr America. Y stori yw mai dafn o waed y frenhines yw'r smotyn, ar ol iddi bigo ei hun â'r nodwydd wrth wnïo.
Cyfrannwyd y llun gan Duncan Brown


Queen Anne's lace D. carota was introduced and naturalised in North America, where it is often known as "Queen Anne's lace". Both Anne, Queen of Great Britain, and her great grandmother Anne of Denmark are taken to be the Queen Anne for which the plant is named. It is so called because the flower resembles lace; the red flower in the center is thought to represent a blood droplet where Queen Anne pricked herself with a needle when she was making the lace. The function of the tiny red flower, coloured by anthocyanin, is to attract insects. Wicipedia
Sylw ymwelwr
Enw'r awdur : sion
Dyddiad : 25-06-2015
Nain, a hefyd Bruce sydd yn dweud queen Anne's lace = wild carrot = moron gwyllt, nyth aderyn.
Rwyt ti yn iawn mae siderog yn well na les. Cnwpfwsogl Siderog - dyna ti enw hyfryd.
Mae'r werin i'w gweld ar YouTube.

Enw'r awdur : Golygydd (DB)
Dyddiad : 23-06-2015
Rioed wedi clywed nyth aderyn am o'r blaen. Difyr. Dyma sydd yn y casgliad:

Daucus carota
moronen eb moron (safonol)
Moronen y Môr
Moron Arfor
Moron y Môr-greigiau
carrot
Planhigion Blodeuol; Conwydd a Rhedyn. Cymdeithas Edward Llwyd 2003

Pwy sydd/fu'n ei ddefnyddio tybed, ac ymhle mae o wedi ei gofnodi Sion?

A cytuno'n llwyr. Wrth gwrs does dim angen, na rhaid, cyfieithu enw Saesneg. Nid bwriadu defnyddio'r enw eto fel enw oedd hwn Sion - penawd bach yn unig i dynnu sylw at stori difyr am y dafn o waed. Dyna'i gyd.

A derbyn, eto, mai LES sy'n gyfarwydd i'r "werin". Pwy ydi rheiny erbyn hyn tybed? LES ANN yn hwyl hefyd - ond pam anwybyddu ein hen eirfa? Dyma rai o enghreifftiau y cafodd SIDER ei atgyfodi i berwyl da (yn fy nhyb i):

Cnwpfwsogl Siderog (enw amgen o'r de am...
cnwp-fwsogl bach
Selaginella selaginoides
lesser clubmoss

gwladwr siderog eg gwladwyr siderog
Luperina testacea
Flounced Rustic

ton siderog eb tonnau siderog
Scopula ornata
Lace Border

ton siderog fawr eb tonnau siderog mawr
Scopula limboundata
Large Lace BorderEnw'r awdur : sion roberts
Dyddiad : 23-06-2015
Nyth Aderyn neu Moronen Gwyllt.
Nyth aderyn oherwydd siap y dail sydd o dan ac o gwmpas y blodyn.
Oes rhaid cyfieuthu enw Saesneg?

Sider... gair llenyddol, les sydd yn gyfarwydd i'r werin.


Ychwanegwch eich sylw
Eich enw *
Eich sylw *
Enter Code *
Nesa


Powered by Comdev Photo Gallery