Chwilio llun
Yn ol categori
Yn ol allweddair

Edrychwch yn yr oriel
Naturiaethwyr
lluniau o naturiaethwyr o Gymru a thu hwnt ddoe a heddiw
PLANHIGION
Unrhyw blanhigyn
ANIFAIL
Llun o unrhyw fath o anifail neu gysylltiad ag anifail
CREIGIAU
TYWYDD
Lluniau o unrhyw fath o dywydd gyda chapshiwn yn awgrymu proffwydoliaeth tywydd, llen gwerin tywydd neu ddigwyddiad arbennig - gyda dyddiad os yn bosibl
LLUNIAU
Unrhyw lun camera neu baentiad
Bywyd Cefn Gwlad
Unrhyw lun sydd yn dangos bywyd cefn gwlad, peiriant, giat etc
Enw lle
Unrhyw lun arwydd, enw ar fap, enw ar garreg fedd etc. sydd yn amgylchedd (er fod unrhyw enw lle yn "amgylcheddol" yn ei hanfod ac yn dderbyniol felly.
Artist
Engrhraifft o waith unrhyw artist heddiw neu ers stalwm
ORIEL YR ANFARWOLION
Y Mor
Unrhywbeth sydd yn ymwneud â'r môr

Lluniau bychain yr oriel


pry tarian

Lluniau diweddaraf


Llwydfron


Gartref> CREIGIAU Rhowch lun i fewn

Sioe sleidiauRhif 9 o 54 Blaenorol    Nesa

Slediad
Slediad 

Dyddiad cyhoeddi : 29-01-2015

Hits : 420

Llun allan o Canrif y Chwarelwr gan Emyr Jones yw hwn- hanes Chwarel Dinorwig.

Cyfrannwyd y llun gan Gareth Pritchard


Slediad wedi ei llwytho ar y 'car clustia' ac yn barod i'w danfon i'r 'plat landio' ar ei ffordd i'r sied i'w ddadlwytho gan 'hogia'r wal'. 'Ochr pler' sydd i bob un o'r clytiau. Nid oes beryg i'r slediad chwalu ar y 'wins' nac ar y ffordd arw ac anwastad i'r sied gan fod y clytiau wedi eu gwau i'w gilydd ac yn cydio'n ddiogel. 'Roedd yna eto le i glwt neu ddau ar ei pheni'w chloi. Mae'r 'dragiwr' (sy'n plygu' newydd gael hollt arall yng ngweddillion y plyg.
Ychwanegwch eich sylw
Eich enw *
Eich sylw *
Enter Code *
Blaenorol    Nesa


Powered by Comdev Photo Gallery