Chwilio llun
Yn ol categori
Yn ol allweddair

Edrychwch yn yr oriel
Naturiaethwyr
lluniau o naturiaethwyr o Gymru a thu hwnt ddoe a heddiw
PLANHIGION
Unrhyw blanhigyn
ANIFAIL
Llun o unrhyw fath o anifail neu gysylltiad ag anifail
CREIGIAU
TYWYDD
Lluniau o unrhyw fath o dywydd gyda chapshiwn yn awgrymu proffwydoliaeth tywydd, llen gwerin tywydd neu ddigwyddiad arbennig - gyda dyddiad os yn bosibl
LLUNIAU
Unrhyw lun camera neu baentiad
Bywyd Cefn Gwlad
Unrhyw lun sydd yn dangos bywyd cefn gwlad, peiriant, giat etc
Enw lle
Unrhyw lun arwydd, enw ar fap, enw ar garreg fedd etc. sydd yn amgylchedd (er fod unrhyw enw lle yn "amgylcheddol" yn ei hanfod ac yn dderbyniol felly.
Artist
Engrhraifft o waith unrhyw artist heddiw neu ers stalwm
ORIEL YR ANFARWOLION
Y Mor
Unrhywbeth sydd yn ymwneud â'r môr

Lluniau bychain yr oriel


Math o foled I'W ENWI

Lluniau diweddaraf


Mantell Garpiog


Gartref> Naturiaethwyr Rhowch lun i fewn

Sioe sleidiauRhif 19 o 38 Blaenorol    Nesa

Staff y CGN a'r SET 1979
Staff y CGN a'r SET 1979 

Dyddiad cyhoeddi : 05-04-2011

Hits : 1146

Staff y Cyngor Gwarchod Natur a'r Sefydliad Ecoleg Tir yn Hafod Elfyn, Bangor yn 1979. Pwy ydych yn eu hadnabod?

Cyfrannwyd y llun gan Duncan Brown


Steve Roddick cafodd hud i'r llun yn rhywle ynghanol llwch yr oesoedd DB
Sylw ymwelwr
Enw'r awdur : DB
Dyddiad : 12-09-2011
Hafod Elfyn, Penrhosgarnedd bellach ar werth Medi 2011. Fe'i henweyd ar ol y diwddar Elfyn Hughes sydd i'w weld yn y rhes flaen - cyfarwyddwr Cymru y CGN ar y pryd

Enw'r awdur : DB
Dyddiad : 05-04-2011
Naci wir, fi ydi'r glaslanc ar dde uchaf

Enw'r awdur : Tom Jones
Dyddiad : 05-04-2011
A'i bachgen o'r enw Duncan Brown sydd wrth ochor Elfyn Hughes prif weithredwr?.


Ychwanegwch eich sylw
Eich enw *
Eich sylw *
Enter Code *
Blaenorol    Nesa


Powered by Comdev Photo Gallery