Chwilio llun
Yn ol categori
Yn ol allweddair

Edrychwch yn yr oriel
Naturiaethwyr
lluniau o naturiaethwyr o Gymru a thu hwnt ddoe a heddiw
PLANHIGION
Unrhyw blanhigyn
ANIFAIL
Llun o unrhyw fath o anifail neu gysylltiad ag anifail
CREIGIAU
TYWYDD
Lluniau o unrhyw fath o dywydd gyda chapshiwn yn awgrymu proffwydoliaeth tywydd, llen gwerin tywydd neu ddigwyddiad arbennig - gyda dyddiad os yn bosibl
LLUNIAU
Unrhyw lun camera neu baentiad
Bywyd Cefn Gwlad
Unrhyw lun sydd yn dangos bywyd cefn gwlad, peiriant, giat etc
Enw lle
Unrhyw lun arwydd, enw ar fap, enw ar garreg fedd etc. sydd yn amgylchedd (er fod unrhyw enw lle yn "amgylcheddol" yn ei hanfod ac yn dderbyniol felly.
Artist
Engrhraifft o waith unrhyw artist heddiw neu ers stalwm
ORIEL YR ANFARWOLION
Y Mor
Unrhywbeth sydd yn ymwneud â'r môr

Lluniau bychain yr oriel


Ol effaith y llanw mawr 3 Ionawr 14

Lluniau diweddaraf


Mantell Garpiog


Gartref> TYWYDD Rhowch lun i fewn

Sioe sleidiauRhif 66 o 325 Blaenorol    Nesa

Stormydd 2002
Stormydd 2002 

Dyddiad cyhoeddi : 23-06-2015

Hits : 354

Dod ar draws y llun hwn dyddiad 31Hyd 02. Coed i lawr yn Llanfaglan yn dilyn stormydd, roedd y storm wedi ei nodi gennyf ar y 27 o Hydref, Glaw yn y bore, stormus iawn coed i lawr. 2.7mm o law
Cyfrannwyd y llun gan Ifor Williams

Sylw ymwelwr
Enw'r awdur : Golygydd (DB)
Dyddiad : 23-06-2015
Ia, yn wir roeddyna storm ar y 27 Hydref 2002:

Gwelfor, waunfawr 27 10 2002
storm wynt a glaw ar draws cymru

Ynys Mon 27 10 2002 2002 http://www.llansadwrn-wx.co.uk/gallery03.html#top
leaves removed by the gale on the 27th October.

Llanddaniel, Mn. 27 10 2002
Elinor Jones, Ynys Acen, Llanddaniel, Mn. --
Tywydd stormus dychrynllyd gwynt a glaw mawr dim trydan o 7.30am tan 1.30pm ffordd yma llawer iawn yn waeth o lawer.


Ychwanegwch eich sylw
Eich enw *
Eich sylw *
Enter Code *
Blaenorol    Nesa


Powered by Comdev Photo Gallery