Chwilio llun
Yn ol categori
Yn ol allweddair

Edrychwch yn yr oriel
Naturiaethwyr
lluniau o naturiaethwyr o Gymru a thu hwnt ddoe a heddiw
PLANHIGION
Unrhyw blanhigyn
ANIFAIL
Llun o unrhyw fath o anifail neu gysylltiad ag anifail
CREIGIAU
TYWYDD
Lluniau o unrhyw fath o dywydd gyda chapshiwn yn awgrymu proffwydoliaeth tywydd, llen gwerin tywydd neu ddigwyddiad arbennig - gyda dyddiad os yn bosibl
LLUNIAU
Unrhyw lun camera neu baentiad
Bywyd Cefn Gwlad
Unrhyw lun sydd yn dangos bywyd cefn gwlad, peiriant, giat etc
Enw lle
Unrhyw lun arwydd, enw ar fap, enw ar garreg fedd etc. sydd yn amgylchedd (er fod unrhyw enw lle yn "amgylcheddol" yn ei hanfod ac yn dderbyniol felly.
Artist
Engrhraifft o waith unrhyw artist heddiw neu ers stalwm
ORIEL YR ANFARWOLION
Y Mor
Unrhywbeth sydd yn ymwneud â'r môr

Lluniau bychain yr oriel


ffwng melog CAREIAU'R COED

Lluniau diweddaraf


Dryw


Gartref> TYWYDD > Tywydd - digwyddiadau arbennig Rhowch lun i fewn

Sioe sleidiauRhif 32 o 227 Blaenorol    Nesa

Trychineb Dolgarrog
Trychineb Dolgarrog 

Dyddiad cyhoeddi : 20-10-2015

Hits : 239

Peipan a faluriwyd yn ystod Trychineb Dolgarrog ar yr 2 Tachwedd 1925
Cyfrannwyd y llun gan Papur Bro y Pentan


Perchennog a hawlfraint y llun i'w gadarnhau
Ychwanegwch eich sylw
Eich enw *
Eich sylw *
Enter Code *
Blaenorol    Nesa


Powered by Comdev Photo Gallery