Chwilio llun
Yn ol categori
Yn ol allweddair

Edrychwch yn yr oriel
Naturiaethwyr
lluniau o naturiaethwyr o Gymru a thu hwnt ddoe a heddiw
PLANHIGION
Unrhyw blanhigyn
ANIFAIL
Llun o unrhyw fath o anifail neu gysylltiad ag anifail
CREIGIAU
TYWYDD
Lluniau o unrhyw fath o dywydd gyda chapshiwn yn awgrymu proffwydoliaeth tywydd, llen gwerin tywydd neu ddigwyddiad arbennig - gyda dyddiad os yn bosibl
LLUNIAU
Unrhyw lun camera neu baentiad
Bywyd Cefn Gwlad
Unrhyw lun sydd yn dangos bywyd cefn gwlad, peiriant, giat etc
Enw lle
Unrhyw lun arwydd, enw ar fap, enw ar garreg fedd etc. sydd yn amgylchedd (er fod unrhyw enw lle yn "amgylcheddol" yn ei hanfod ac yn dderbyniol felly.
Artist
Engrhraifft o waith unrhyw artist heddiw neu ers stalwm
ORIEL YR ANFARWOLION
Y Mor
Unrhywbeth sydd yn ymwneud â'r môr

Lluniau bychain yr oriel


Hwyaden Lwyd

Lluniau diweddaraf


Mantell Garpiog


Gartref> ORIEL YR ANFARWOLION Rhowch lun i fewn

Sioe sleidiauRhif 3 o 33 Blaenorol    Nesa

Tudalen o waith Maurice Pugh Jones
Tudalen o waith Maurice Pugh Jones 

Dyddiad cyhoeddi : 23-05-2015

Hits : 589

Tudalen gyntaf papur gan yr meicolegydd Maurice Pugh Jones (sy'n hannu o Ddolgellau) darlithydd ac ymchwilydd i planhigion cennog Portiwgal.
Cyfrannwyd y llun gan Duncan Brown


Mi gefais gip ar y ddogfen hon (ynghlwm) gan Peter Benoit ... Mae MPJ yn amlwg yn athrylith yn ei faes (sef cen) ac yn dysgu ym Mhrifysgol Lisbon. Sgen ti fwy o hanes amdano, ei deulu a'i gysylltiadau â Bermo a Chymru tybed? DB Dyma Hugh G. Roberts: "O Ddolgellau yn wreiddiol. Ei frawd yn byw yn Aberystwyth - John Pugh Jones. Ei gyfnither yw Gwyneth Edwards nee Pugh Jones, Llanaber - cyn athrawes Bywydeg Ysgol Ardudwy ... Y hi roddodd yr erthygl i Peter Benoit.
Ychwanegwch eich sylw
Eich enw *
Eich sylw *
Enter Code *
Blaenorol    Nesa


Powered by Comdev Photo Gallery