Chwilio llun
Yn ol categori
Yn ol allweddair

Edrychwch yn yr oriel
Naturiaethwyr
lluniau o naturiaethwyr o Gymru a thu hwnt ddoe a heddiw
PLANHIGION
Unrhyw blanhigyn
ANIFAIL
Llun o unrhyw fath o anifail neu gysylltiad ag anifail
CREIGIAU
TYWYDD
Lluniau o unrhyw fath o dywydd gyda chapshiwn yn awgrymu proffwydoliaeth tywydd, llen gwerin tywydd neu ddigwyddiad arbennig - gyda dyddiad os yn bosibl
LLUNIAU
Unrhyw lun camera neu baentiad
Bywyd Cefn Gwlad
Unrhyw lun sydd yn dangos bywyd cefn gwlad, peiriant, giat etc
Enw lle
Unrhyw lun arwydd, enw ar fap, enw ar garreg fedd etc. sydd yn amgylchedd (er fod unrhyw enw lle yn "amgylcheddol" yn ei hanfod ac yn dderbyniol felly.
Artist
Engrhraifft o waith unrhyw artist heddiw neu ers stalwm
ORIEL YR ANFARWOLION
Y Mor
Unrhywbeth sydd yn ymwneud â'r môr

Lluniau bychain yr oriel


gwenyn yn heidio

Lluniau diweddaraf


Mantell Garpiog


Gartref> LLUNIAU Rhowch lun i fewn

Sioe sleidiauRhif 3 o 49 Blaenorol    Nesa

Twll Cwningen
Twll Cwningen 

Dyddiad cyhoeddi : 10-03-2014

Hits : 614

Gwelais y twll Cwningen yma yn y cae yn Mynytho pnawn ma. [9 Mawrth 14]
Cyfrannwyd y llun gan Netta Pritchard


 
Sylw ymwelwr
Enw'r awdur : Ieuan Roberts
Dyddiad : 14-03-2014
Sylwch ar y ddau fath o dom neu dail ger y twll. Mae'r wningen yn pasio'r dom cyntaf, sef y rhai mwyaf, lliw golau gyda llawer o ffibrau ynddynt, sydd wedi haner ei drin yn arbennig yn y colyddyn mawr gan ryddhau'r siwgr o'r seliwlos fel glwcos ond nid yw yn gallu amsugno'r glwcos yn y colyddyn mawr. Felly i gael y fantais gyflawn o'r bwyd mae yn ail-fwyta'r dom hyn (coprophagia) ac felly yn amsugno'r siwgr yn y colyddyn bach a chael y gwerth i gyd o'r bwyd. Y dom o'r ail-fwyta yw'r rhai bach duon.
Mae treuliad ceffylau yn debyg i'r wningen ond nid ydynt yn ail-fwyta'r dom ac felly yn colli'r glwcos sydd wedi ei ryddhau o'r seliwlos. Dyma pam bod dom ceffylau yn twymo llawer mwy na dom gwartheg gan bod y bacteria yn byw ar y glwcos parod gan gynhyrchu gwres ac yn dda iawn i'w roi ar riwbob
Mae anifeiliaid sydd yn cnoi cil yn llawer mwy effeithiol gan bod y glwcos yn cael ei ryddhau o'r seliwlos yn yr ystumog fawr ac yn cael ei amsugo yn syth yn y colyddyn bach.

Enw'r awdur : Gol.
Dyddiad : 11-03-2014
Refection yw'r gair technegol am hyn DB

Enw'r awdur : Ieuan Roberts
Dyddiad : 11-03-2014
Sylwych ar y ddau fath o dom neu dail ger y twll. Mae'r wningen yn pasio'r dom cyntaf sydd wedi haner ei drin yn arbennig yn y colyddyn mawr gan ryddhau'r siwgr i glwcos ond nid yw yn gallu amsugno'r glwcos yn y colyddyn mawr. Felly i gael y fantais gyflawn o';r bwyd mae yn ail-fwyta'r dom hyn ac felly yn gallu amsugno'r siwgr yn y colyddyn bach a chael y gwerth i gyd o'r bwyd.


Ychwanegwch eich sylw
Eich enw *
Eich sylw *
Enter Code *
Blaenorol    Nesa


Powered by Comdev Photo Gallery