Chwilio llun
Yn ol categori
Yn ol allweddair

Edrychwch yn yr oriel
Naturiaethwyr
lluniau o naturiaethwyr o Gymru a thu hwnt ddoe a heddiw
PLANHIGION
Unrhyw blanhigyn
ANIFAIL
Llun o unrhyw fath o anifail neu gysylltiad ag anifail
CREIGIAU
TYWYDD
Lluniau o unrhyw fath o dywydd gyda chapshiwn yn awgrymu proffwydoliaeth tywydd, llen gwerin tywydd neu ddigwyddiad arbennig - gyda dyddiad os yn bosibl
LLUNIAU
Unrhyw lun camera neu baentiad
Bywyd Cefn Gwlad
Unrhyw lun sydd yn dangos bywyd cefn gwlad, peiriant, giat etc
Enw lle
Unrhyw lun arwydd, enw ar fap, enw ar garreg fedd etc. sydd yn amgylchedd (er fod unrhyw enw lle yn "amgylcheddol" yn ei hanfod ac yn dderbyniol felly.
Artist
Engrhraifft o waith unrhyw artist heddiw neu ers stalwm
ORIEL YR ANFARWOLION
Y Mor
Unrhywbeth sydd yn ymwneud â'r môr

Lluniau bychain yr oriel


Porthor, Llangwnadl

Lluniau diweddaraf


Mantell Garpiog


Gartref> CREIGIAU > Henebion Rhowch lun i fewn

Sioe sleidiauRhif 1 o 66 Nesa

Twr Hillary
Twr Hillary 

Dyddiad cyhoeddi : 08-02-2018

Hits : 194

Twr Eglwys Santes Hilary, chwalwyd gweddill yr eglwys yn 1923.
O dan y twr mae olion yr unig eglwys fawr newydd a godwyd yn ystod teyrnasiad Elisabeth I. Dechreuwyd gan Robert Dudley, iarll Caerlŷr, ym 1578. Ni orffenwyd yr adeilad.
Chwefror 7ed
Cyfrannwyd y llun gan Alun Williams

Ychwanegwch eich sylw
Eich enw *
Eich sylw *
Enter Code *
Nesa


Powered by Comdev Photo Gallery