Chwilio llun
Yn ol categori
Yn ol allweddair

Edrychwch yn yr oriel
Naturiaethwyr
lluniau o naturiaethwyr o Gymru a thu hwnt ddoe a heddiw
PLANHIGION
Unrhyw blanhigyn
ANIFAIL
Llun o unrhyw fath o anifail neu gysylltiad ag anifail
CREIGIAU
TYWYDD
Lluniau o unrhyw fath o dywydd gyda chapshiwn yn awgrymu proffwydoliaeth tywydd, llen gwerin tywydd neu ddigwyddiad arbennig - gyda dyddiad os yn bosibl
LLUNIAU
Unrhyw lun camera neu baentiad
Bywyd Cefn Gwlad
Unrhyw lun sydd yn dangos bywyd cefn gwlad, peiriant, giat etc
Enw lle
Unrhyw lun arwydd, enw ar fap, enw ar garreg fedd etc. sydd yn amgylchedd (er fod unrhyw enw lle yn "amgylcheddol" yn ei hanfod ac yn dderbyniol felly.
Artist
Engrhraifft o waith unrhyw artist heddiw neu ers stalwm
ORIEL YR ANFARWOLION
Y Mor
Unrhywbeth sydd yn ymwneud â'r môr

Lluniau bychain yr oriel


chwiwell

Lluniau diweddaraf


Llwydfron


Gartref> Bywyd Cefn Gwlad Rhowch lun i fewn

Sioe sleidiauRhif 304 o 439 Blaenorol    Nesa

Ty Bach Mynydd, Ysbyty Ifan
Ty Bach Mynydd, Ysbyty Ifan 

Dyddiad cyhoeddi : 11-01-2012

Hits : 641

Am fy mod i'n cerdded a ffotograffiaeth pebderfynais fynd am dro gan dynnu lluniau o bob tŷ, pob adeilad, mutddun a, hefyd olion sy'n rhan o Ysbyty Ifan. [Efallai y bydd gan rai defnyddwyr Llên Natur hanesyn am y lle dan sylw, neu esboniad o'r enw lle nad yw hynny'n eglur. Efallai hefyd y bydd rhai ohonoch ag awydd i ddilyn esiampl Helga yn eich bro chithau. Mae dehongli enwau lleoedd yn dibynnu'n aml ar y cynefin o gwmpas y nodwedd. Cofiwch ychwanegu Cyfeirnod Grid (Gol.)]
Cyfrannwyd y llun gan Helga Martin

Ychwanegwch eich sylw
Eich enw *
Eich sylw *
Enter Code *
Blaenorol    Nesa


Powered by Comdev Photo Gallery