Chwilio llun
Yn ol categori
Yn ol allweddair

Edrychwch yn yr oriel
Naturiaethwyr
lluniau o naturiaethwyr o Gymru a thu hwnt ddoe a heddiw
PLANHIGION
Unrhyw blanhigyn
ANIFAIL
Llun o unrhyw fath o anifail neu gysylltiad ag anifail
CREIGIAU
TYWYDD
Lluniau o unrhyw fath o dywydd gyda chapshiwn yn awgrymu proffwydoliaeth tywydd, llen gwerin tywydd neu ddigwyddiad arbennig - gyda dyddiad os yn bosibl
LLUNIAU
Unrhyw lun camera neu baentiad
Bywyd Cefn Gwlad
Unrhyw lun sydd yn dangos bywyd cefn gwlad, peiriant, giat etc
Enw lle
Unrhyw lun arwydd, enw ar fap, enw ar garreg fedd etc. sydd yn amgylchedd (er fod unrhyw enw lle yn "amgylcheddol" yn ei hanfod ac yn dderbyniol felly.
Artist
Engrhraifft o waith unrhyw artist heddiw neu ers stalwm
ORIEL YR ANFARWOLION
Y Mor
Unrhywbeth sydd yn ymwneud â'r môr

Lluniau bychain yr oriel


Lon bost Waunfawr dan eira

Lluniau diweddaraf


Mantell Garpiog


Gartref> ORIEL YR ANFARWOLION Rhowch lun i fewn

Sioe sleidiauRhif 19 o 33 Blaenorol    Nesa

Un o Gymeriadau Llydaw, o Ferthyr
Un o Gymeriadau Llydaw, o Ferthyr 

Dyddiad cyhoeddi : 16-08-2012

Hits : 1069

Byn Walters y Cymro sy'n cadw tafarn Ty Elise, Plouye,Llydaw; sydd ar y funud yn crwdro Llydaw yn cofnodi hanes drwy'r camera. Cwech weld luniau ac ati yma
https://www.facebook.com/byn.walters


Cyfrannwyd y llun gan Ifor Williams


Dyma hanes y dafarn, yn anffodus, aet ar dan yn ddiweddar. https://www.facebook.com/pages/Tavarn-Ty-Elise-Plouye-BreizhLlydawBrittany/275879070366
Sylw ymwelwr
Enw'r awdur : Byn Walters
Dyddiad : 10-08-2013
Mae'r tafarn yn agor

Enw'r awdur : Byn Walters
Dyddiad : 10-08-2013
Mae'r bar yn agor.


Ychwanegwch eich sylw
Eich enw *
Eich sylw *
Enter Code *
Blaenorol    Nesa


Powered by Comdev Photo Gallery