Chwilio llun
Yn ol categori
Yn ol allweddair

Edrychwch yn yr oriel
Naturiaethwyr
lluniau o naturiaethwyr o Gymru a thu hwnt ddoe a heddiw
PLANHIGION
Unrhyw blanhigyn
ANIFAIL
Llun o unrhyw fath o anifail neu gysylltiad ag anifail
CREIGIAU
TYWYDD
Lluniau o unrhyw fath o dywydd gyda chapshiwn yn awgrymu proffwydoliaeth tywydd, llen gwerin tywydd neu ddigwyddiad arbennig - gyda dyddiad os yn bosibl
LLUNIAU
Unrhyw lun camera neu baentiad
Bywyd Cefn Gwlad
Unrhyw lun sydd yn dangos bywyd cefn gwlad, peiriant, giat etc
Enw lle
Unrhyw lun arwydd, enw ar fap, enw ar garreg fedd etc. sydd yn amgylchedd (er fod unrhyw enw lle yn "amgylcheddol" yn ei hanfod ac yn dderbyniol felly.
Artist
Engrhraifft o waith unrhyw artist heddiw neu ers stalwm
ORIEL YR ANFARWOLION
Y Mor
Unrhywbeth sydd yn ymwneud â'r môr

Lluniau bychain yr oriel


Brithribin Gwyrdd

Lluniau diweddaraf


Mantell Garpiog


Gartref> ANIFAIL > Anifail - Defnydd Rhowch lun i fewn

Sioe sleidiauRhif 4 o 10 Blaenorol    Nesa

Vallhund
Vallhund 

Dyddiad cyhoeddi : 01-04-2012

Hits : 637

Math o gi a ddefnyddid yn Sweden i reoli gwartheg. Mae'n debyg iawn i gorgi.
Cyfrannwyd y llun gan DB


The Swedish Vallhund is a National Breed of Sweden. Thought to date back some 800 - 900 years there is believed to be a possible connection between the breed today and the Pembroke Welsh Corgi. Historian Cliff Hubbard, a foremost authority on Welsh dogs, believed that if they are related breeds then the Swedish Vallhund would have preceded the Pembroke Welsh Corgi. There is sufficient differences between the breeds to suggest they may not have a close connection. The uncertainty may be only settled definitively with future DNA testing. The Swedish name for the breed is Västgötaspets, which translated means 'Spitz from Västergötland'. [Wikipedia]
Ychwanegwch eich sylw
Eich enw *
Eich sylw *
Enter Code *
Blaenorol    Nesa


Powered by Comdev Photo Gallery