Chwilio llun
Yn ol categori
Yn ol allweddair

Edrychwch yn yr oriel
Naturiaethwyr
lluniau o naturiaethwyr o Gymru a thu hwnt ddoe a heddiw
PLANHIGION
Unrhyw blanhigyn
ANIFAIL
Llun o unrhyw fath o anifail neu gysylltiad ag anifail
CREIGIAU
TYWYDD
Lluniau o unrhyw fath o dywydd gyda chapshiwn yn awgrymu proffwydoliaeth tywydd, llen gwerin tywydd neu ddigwyddiad arbennig - gyda dyddiad os yn bosibl
LLUNIAU
Unrhyw lun camera neu baentiad
Bywyd Cefn Gwlad
Unrhyw lun sydd yn dangos bywyd cefn gwlad, peiriant, giat etc
Enw lle
Unrhyw lun arwydd, enw ar fap, enw ar garreg fedd etc. sydd yn amgylchedd (er fod unrhyw enw lle yn "amgylcheddol" yn ei hanfod ac yn dderbyniol felly.
Artist
Engrhraifft o waith unrhyw artist heddiw neu ers stalwm
ORIEL YR ANFARWOLION
Y Mor
Unrhywbeth sydd yn ymwneud â'r môr

Lluniau bychain yr oriel


Gwybedog brith

Lluniau diweddaraf


Mantell Garpiog


Gartref> ANIFAIL > Aderyn Rhowch lun i fewn

Back To Search List
Sioe sleidiauRhif 725 o 1876 Blaenorol    Nesa

mr-wennol gyffredin
mr-wennol gyffredin 

Dyddiad cyhoeddi : 05-07-2014

Hits : 470

Tynnais y llun yma heddiw, 4/7/2014, yn yml Newport Pagnell yn Milton Keynes.
Cyfrannwyd y llun gan Ann Jones


Er ein bod yn bell bell o'r mor, mi rydan ni'n cael ambell aderyn sydd fel arfer i'w gael wrth y mor. Mae'r mr-wennol gyffredin yn defnyddio'r llynoedd yn MK. Llyn weddol bach ydy "Tongwell" lle tynnais y llun, ac wrth bod yr aderyn yn sefyll wrth ymyl y llyn, roedd cyfle i drio cael llun. Mae nhw i'w gweld wrth ymyl yr afonydd yma hefyd.
Ychwanegwch eich sylw
Eich enw *
Eich sylw *
Enter Code *
Blaenorol    Nesa


Powered by Comdev Photo Gallery