Chwilio llun
Yn ol categori
Yn ol allweddair

Edrychwch yn yr oriel
Naturiaethwyr
lluniau o naturiaethwyr o Gymru a thu hwnt ddoe a heddiw
PLANHIGION
Unrhyw blanhigyn
ANIFAIL
Llun o unrhyw fath o anifail neu gysylltiad ag anifail
CREIGIAU
TYWYDD
Lluniau o unrhyw fath o dywydd gyda chapshiwn yn awgrymu proffwydoliaeth tywydd, llen gwerin tywydd neu ddigwyddiad arbennig - gyda dyddiad os yn bosibl
LLUNIAU
Unrhyw lun camera neu baentiad
Bywyd Cefn Gwlad
Unrhyw lun sydd yn dangos bywyd cefn gwlad, peiriant, giat etc
Enw lle
Unrhyw lun arwydd, enw ar fap, enw ar garreg fedd etc. sydd yn amgylchedd (er fod unrhyw enw lle yn "amgylcheddol" yn ei hanfod ac yn dderbyniol felly.
Artist
Engrhraifft o waith unrhyw artist heddiw neu ers stalwm
ORIEL YR ANFARWOLION
Y Mor
Unrhywbeth sydd yn ymwneud â'r môr

Lluniau bychain yr oriel


Ceirw Coch yr Alban

Lluniau diweddaraf


Mantell Garpiog


Gartref> TYWYDD > Tywydd - hanes Rhowch lun i fewn

Sioe sleidiauRhif 8 o 19 Blaenorol    Nesa

Y Glaw Mawr
Y Glaw Mawr 

Dyddiad cyhoeddi : 24-04-2012

Hits : 533

Y tren a aethpwyd i'r dwr ger Glanrhyd, Llandeilo. Boddwyd pedwar person.
Cyfrannwyd y llun gan Bryan Jones


Roeddwn yn y Brigad Dan ar y pryd, ac roeddwn wedi cael ein hanfon o Lanelli i Gaerfyrddin gyda'r cwch achub a threulio'r noswaith yn achub bobol o'i tai yn ardal Pensarn. Tua hanner awr wedi saith y bore dyma alwad i ni fynd i Glanrhyd, Llandeilo gan fod tren mewn trafferth. Cyrraedd yno a gweld yr olygfa erchyll honno sydd yn y llun. Dodi'r cwch yn y dwr, ond er fod dau injan 75H.P. arni, ni fedrwn gwneud unrhyw ffordd lan yr afon at y tren. Cafom ein sgubo lawr yr afon tua hanner milltir cyn llwyddo i lanio eto. Dyna'r ail wers i mi, o holl gryfder natur, y gynta wrth weld y tomeini glo a lifodd lawr dros Aberfan, ac yna cryfder nerthol afon mewn llif.
Ychwanegwch eich sylw
Eich enw *
Eich sylw *
Enter Code *
Blaenorol    Nesa


Powered by Comdev Photo Gallery