Chwilio llun
Yn ol categori
Yn ol allweddair

Edrychwch yn yr oriel
Naturiaethwyr
lluniau o naturiaethwyr o Gymru a thu hwnt ddoe a heddiw
PLANHIGION
Unrhyw blanhigyn
ANIFAIL
Llun o unrhyw fath o anifail neu gysylltiad ag anifail
CREIGIAU
TYWYDD
Lluniau o unrhyw fath o dywydd gyda chapshiwn yn awgrymu proffwydoliaeth tywydd, llen gwerin tywydd neu ddigwyddiad arbennig - gyda dyddiad os yn bosibl
LLUNIAU
Unrhyw lun camera neu baentiad
Bywyd Cefn Gwlad
Unrhyw lun sydd yn dangos bywyd cefn gwlad, peiriant, giat etc
Enw lle
Unrhyw lun arwydd, enw ar fap, enw ar garreg fedd etc. sydd yn amgylchedd (er fod unrhyw enw lle yn "amgylcheddol" yn ei hanfod ac yn dderbyniol felly.
Artist
Engrhraifft o waith unrhyw artist heddiw neu ers stalwm
ORIEL YR ANFARWOLION
Y Mor
Unrhywbeth sydd yn ymwneud â'r môr

Lluniau bychain yr oriel


Cwtiad y traeth

Lluniau diweddaraf


Mantell Garpiog


Gartref> PLANHIGION > Ffwng Rhowch lun i fewn

Sioe sleidiauRhif 14 o 281 Blaenorol    Nesa

adnabod ffwng
adnabod ffwng 

Dyddiad cyhoeddi : 03-08-2017

Hits : 193

Cymorth gyda adnabod y ffwng yma :os gwelwch yn dda : tynnais y llun ger Llyn Brenig, tyfu ar foncyff coeden pin, Awst 2ail.
Cyfrannwyd y llun gan Alun Williams

Sylw ymwelwr
Enw'r awdur : Sion
Dyddiad : 11-08-2017
Fuligo septica; ffwng cyfog ci. Math o 'slime mould'.


Ychwanegwch eich sylw
Eich enw *
Eich sylw *
Enter Code *
Blaenorol    Nesa


Powered by Comdev Photo Gallery