Chwilio llun
Yn ol categori
Yn ol allweddair

Edrychwch yn yr oriel
Naturiaethwyr
lluniau o naturiaethwyr o Gymru a thu hwnt ddoe a heddiw
PLANHIGION
Unrhyw blanhigyn
ANIFAIL
Llun o unrhyw fath o anifail neu gysylltiad ag anifail
CREIGIAU
TYWYDD
Lluniau o unrhyw fath o dywydd gyda chapshiwn yn awgrymu proffwydoliaeth tywydd, llen gwerin tywydd neu ddigwyddiad arbennig - gyda dyddiad os yn bosibl
LLUNIAU
Unrhyw lun camera neu baentiad
Bywyd Cefn Gwlad
Unrhyw lun sydd yn dangos bywyd cefn gwlad, peiriant, giat etc
Enw lle
Unrhyw lun arwydd, enw ar fap, enw ar garreg fedd etc. sydd yn amgylchedd (er fod unrhyw enw lle yn "amgylcheddol" yn ei hanfod ac yn dderbyniol felly.
Artist
Engrhraifft o waith unrhyw artist heddiw neu ers stalwm
ORIEL YR ANFARWOLION
Y Mor
Unrhywbeth sydd yn ymwneud â'r môr

Lluniau bychain yr oriel


carw dwr Tsieina

Lluniau diweddaraf


Mantell Garpiog


Gartref> PLANHIGION > Planhigion - Bwyd a diod Rhowch lun i fewn

Sioe sleidiauRhif 16 o 65 Blaenorol    Nesa

aeronia
aeronia 

Dyddiad cyhoeddi : 24-02-2013

Hits : 714

Diod liqueur o ffwyth yr aeronia (cynnyrch o Gymru)
Cyfrannwyd y llun gan Duncan Brown

Sylw ymwelwr
Enw'r awdur : http://en.wikipedia.org/wiki/Aronia
Dyddiad : 24-02-2013
Aronia, the chokeberries, are two[2] to three species of deciduous shrubs in the family Rosaceae, native to eastern North America. They are most commonly found in wet woods and swamps.[3][4][5][6] Chokeberries are cultivated as ornamental plants and also because they are very high in antioxidant pigment compounds, such as anthocyanins. The name "chokeberry" comes from the astringency of the fruits, which are inedible when raw. The berries can be used to make wine, jam, syrup, juice, soft spreads, tea and tinctures. The fruits are eaten by birds, which then disperse the seeds in their droppings; birds do not taste astringency and feed on them freely.

The chokeberries are often mistakenly called chokecherries, which is the common name for Prunus virginiana. Further adding to the ambiguity, there is a cultivar of Prunus virginiana named 'Melanocarpa',[7][8] easily confused with Aronia melanocarpa. Chokecherries are also high in antioxidant pigment compounds, like anthocyanins, further contributing to confusion. In fact, the two plants are only distantly related within the Rosaceae.


Ychwanegwch eich sylw
Eich enw *
Eich sylw *
Enter Code *
Blaenorol    Nesa


Powered by Comdev Photo Gallery