Chwilio llun
Yn ol categori
Yn ol allweddair

Edrychwch yn yr oriel
Naturiaethwyr
lluniau o naturiaethwyr o Gymru a thu hwnt ddoe a heddiw
PLANHIGION
Unrhyw blanhigyn
ANIFAIL
Llun o unrhyw fath o anifail neu gysylltiad ag anifail
CREIGIAU
TYWYDD
Lluniau o unrhyw fath o dywydd gyda chapshiwn yn awgrymu proffwydoliaeth tywydd, llen gwerin tywydd neu ddigwyddiad arbennig - gyda dyddiad os yn bosibl
LLUNIAU
Unrhyw lun camera neu baentiad
Bywyd Cefn Gwlad
Unrhyw lun sydd yn dangos bywyd cefn gwlad, peiriant, giat etc
Enw lle
Unrhyw lun arwydd, enw ar fap, enw ar garreg fedd etc. sydd yn amgylchedd (er fod unrhyw enw lle yn "amgylcheddol" yn ei hanfod ac yn dderbyniol felly.
Artist
Engrhraifft o waith unrhyw artist heddiw neu ers stalwm
ORIEL YR ANFARWOLION
Y Mor
Unrhywbeth sydd yn ymwneud â'r môr

Lluniau bychain yr oriel


Trochwr / Bronwen y Dŵr

Lluniau diweddaraf


Mantell Garpiog


Gartref> ANIFAIL Rhowch lun i fewn

Sioe sleidiauRhif 238 o 641 Blaenorol    Nesa

bloody nosed beetle
bloody nosed beetle 

Dyddiad cyhoeddi : 26-08-2014

Hits : 538

Timarcha tenebricosa dwi'n meddwl. Gwarchodfa natur Titchwell, Awst 17. Enw Cymraeg, Chwilen trwyn gwaed efallai ?
Cyfrannwyd y llun gan Alun Williams


'Ffeiriad du
Poera wa'd
Neu mi laddaf
Dy fam a'th tad

CHWILEN YR OFFEIRIAD DU?

Gol.

Sylw ymwelwr
Enw'r awdur : Gol.
Dyddiad : 27-08-2014
Llun arall yma:

http://www.llennatur.com/oneadmin/photogallery/gallery.php?photo=bloody-nosed-beetle&category_id=86&parent_id=86&photo_id=6074&frompage=searchphoto&start=0&searchby=bytitle&seachcat=40&searchkey=ffeiriad+du

Enw'r awdur : Alun Williams
Dyddiad : 27-08-2014
Yr erthygl yma ar y we :
Bu i Ann Crockett, Bangor
, holi rai misoedd yn l am y chwilen sy'n poeri hylif, a ymdebyga i waed dynol. Yn ddiweddar tra'n cymowta, bu imi daro ar lyfr diddorol Evan Jones, sef casgliad, a gyhoeddwyd gan Thomas a Parry yn Abertawe, 1928.

Dyma'r hyn a geir ganddo, ac roedd yn arferiad cefn gwlad ym Mrycheiniog mi gredaf (ond mi allwch fy nghywiro'n ddioed os ydwyf yn anghywir): 'Y Ffeiriad Du - Dyna'r enw gwerinol a glywais gynt ar bryfedyn bychan. Yr arferiad gennym, pan welem ef, oedd ei ddal rhwng bys a bawd, a'i wasgu'n dyner gan adrodd: Ffeiriad du poera wa'd, Onte mi ladda' dy fam a dy dad.

Yna ei ollwng yn rhydd, a byddai'r pryfedyn bychan wedi poeri dafn o waed rhwng ein bysedd.

Chwilen poeri gwaed yn enw arall ar y chwilen yma,


Ychwanegwch eich sylw
Eich enw *
Eich sylw *
Enter Code *
Blaenorol    Nesa


Powered by Comdev Photo Gallery