Chwilio llun
Yn ol categori
Yn ol allweddair

Edrychwch yn yr oriel
Naturiaethwyr
lluniau o naturiaethwyr o Gymru a thu hwnt ddoe a heddiw
PLANHIGION
Unrhyw blanhigyn
ANIFAIL
Llun o unrhyw fath o anifail neu gysylltiad ag anifail
CREIGIAU
TYWYDD
Lluniau o unrhyw fath o dywydd gyda chapshiwn yn awgrymu proffwydoliaeth tywydd, llen gwerin tywydd neu ddigwyddiad arbennig - gyda dyddiad os yn bosibl
LLUNIAU
Unrhyw lun camera neu baentiad
Bywyd Cefn Gwlad
Unrhyw lun sydd yn dangos bywyd cefn gwlad, peiriant, giat etc
Enw lle
Unrhyw lun arwydd, enw ar fap, enw ar garreg fedd etc. sydd yn amgylchedd (er fod unrhyw enw lle yn "amgylcheddol" yn ei hanfod ac yn dderbyniol felly.
Artist
Engrhraifft o waith unrhyw artist heddiw neu ers stalwm
ORIEL YR ANFARWOLION
Y Mor
Unrhywbeth sydd yn ymwneud â'r môr

Lluniau bychain yr oriel


danas gwyn

Lluniau diweddaraf


Mantell Garpiog


Gartref> ANIFAIL > pryf (chwe choes) Rhowch lun i fewn

Sioe sleidiauRhif 9 o 1032 Blaenorol    Nesa

britheg berlog
britheg berlog 

Dyddiad cyhoeddi : 17-05-2018

Hits : 291

britheg berlog ar redyn ifanc, Craig Adwy - Wynt. Mai 15
Cyfrannwyd y llun gan Alun Williams

Sylw ymwelwr
Enw'r awdur : Iwan Roberts
Dyddiad : 19-05-2018
Llun arbennig o'r fritheg berlog (Boloria euphrosyne). Gwryw ydi hwn, mae ymylon adain y fanyw ychydig yn oleuach. Anodd gwahaniaethu rhwng B. euphrosyne a'r Fritheg Berlog Fach (B. selene) yn y maes heb gael golwg dda ar ochr isaf yr adain. Dim ond fymryn yn llai yw B selene. Fioledau (Viola rh.) yw bwyd y lindysod, planhigyn cyffredin iawn, ond mae anghenion cynefinol y gloyn yma yn gymleth, fel yn nheulu'r fritheg yn gyffredinol, ac mae eu niferoedd wedi lleihau yn ddiweddar. Mae pen gogleddol Craig Adwy Wynt ger Rhuthun yn cael ei reoli gan y mudiad Cadwraeth Gloynnod ac yn lle da i weld y fritheg berlog a rhywogaethau eraill.


Ychwanegwch eich sylw
Eich enw *
Eich sylw *
Enter Code *
Blaenorol    Nesa


Powered by Comdev Photo Gallery